Ter inzage

Bekijk ruimtelijke plannen en andere documenten. U kunt ze ook bekijken in het gemeentehuis. Op ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Let op! Voor het inzien van de stukken maakt u eerst een afspraak door te bellen naar 14 0513.

Actuele stukken die ter inzage liggen, publiceren we op deze pagina.