VOG (Verklaring omtrent het gedrag)

Moet u bewijzen dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor uw (nieuwe) baan of taak? Vraag dan een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan. Dat kan via uw werkgever of persoonlijk.

Aanvragen via uw werkgever

Uw werkgever vult zijn deel van het aanvraagformulier in op de website van de Dienst Justis, de screeningsautoriteit van de Rijksoverheid (inloggen met eHerkenning). U vult uw deel van het aanvraagformulier in (inloggen met DigiD) en betaalt. U krijgt hiervoor een link per e-mail. Justis screent uw gedrag van de afgelopen vier jaar. Als Justis geen strafbaar feit vindt dat een bezwaar is voor uw nieuwe baan of taak, stuurt zij u de VOG toe. Dit gebeurt meestal binnen anderhalve week, maar duurt maximaal vier weken.

VOG aanvragen in het gemeentehuis

Wilt u persoonlijk een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen? Vul het aanvraagformulier in dat u hebt gekregen of dat u hebt gedownload van de website van de Dienst Justis. Let op: ook degene die een VOG van u wil, moet een deel van het formulier invullen. Met het volledig ingevulde aanvraagformulier gaat u naar het gemeentehuis. Belt u eerst even voor een afspraak?

Wat neemt u mee?

  • Uw geldig identiteitsbewijs
  • Het volledig ingevulde aanvraagformulier VOG

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

  • De gemeente stuurt uw aanvraag samen met gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) door naar de Dienst Justis.
  • Justis screent uw gedrag van de afgelopen vier jaar.
  • Als Justis geen strafbaar feit vindt dat een bezwaar is voor uw nieuwe baan of taak, stuurt zij u de VOG toe. Dit gebeurt meestal binnen anderhalve week, maar duurt maximaal vier weken.

Kosten

€ 41,35