Centrumvisie Aldeboarn

De werkgroep Fysieke Ruimte van Meidwaan yn Boarn (DorpsOntwikkelMethode) heeft samen met omwonenden, inwoners en de gemeente een visie gemaakt voor het centrum van Aldeboarn. Naast een plan voor de herinrichting van het Doelhof, het hart van het dorp, is er aandacht voor ontmoeten, parkeren, de stegen, het kerkplein, de aanlichting van de kerk en de inrichtingselementen als bewegwijzering. Vanuit het Fonds Vitale Kernen is er financiële ruimte om de plannen te realiseren.

Wilt u meer weten over een specifiek onderwerp, klik dan op één van onderstaande buttons.

Geplaatst op 26 oktober 2022, 11:53 | Gewijzigd op 3 mei 2024, 07:02

Nieuws