Belastingen

Eind februari ontvangt u van de gemeente Heerenveen een aanslag voor de gemeentelijke belastingen van 2022. Hoe ontvangt u deze aanslag? En waarom krijgt u de aanslag? Wat doet de gemeente met het geld? En wat betaalt u eigenlijk?

Hoe ontvangt u de aanslag?

  • Berichtenbox MijnOverheid: Als u zich heeft aangesloten bij MijnOverheid krijgt u een e-mail met de melding dat de aanslag gereed staat in de berichtenbox van MijnOverheid
  • Per post: Als u heeft aangegeven een aanslag op papier te willen ontvangt u de aanslag per post
  • het Digitaal belasting loket: Als u (nog) niet aangesloten bent bij MijnOverheid en u heeft ons niet doorgegeven dat u de aanslag op papier wilt kunt u het Digitaal belasting loket raadplegen. G

Waarom gemeentelijke belasting?

Belasting betalen vindt niemand leuk, toch is het noodzakelijk. Want iedereen wil goede wegen, scholen, sportvoorzieningen, riolering en een schone wijk. Al deze voorzieningen kosten veel geld. Het meeste geld krijgt de gemeente van de landelijke regering. De rest (ongeveer 10%) betalen de inwoners en ondernemers via de gemeentelijke belasting.

Wat betaalt u?

U betaalt de gemeentelijke belastingen en heffingen voor 2022: de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Wat u moet betalen, hangt af van uw situatie. Wat u precies moet betalen, vindt u op uw aanslagbiljet.

WOZ-beschikking

Op uw aanslagbiljet staat ook de WOZ-waarde van uw eigen woning, bedrijfspand of grond. Het aanslagbiljet is dus ook uw WOZ-beschikking. Deze hebt u bijvoorbeeld nodig voor uw aangifte van inkomstenbelasting in 2022. Bewaar deze daarom goed!