Belastingen

Vanaf 24 februari ontvangt u van de gemeente Heerenveen een aanslag voor de gemeentelijke belastingen: afvalstoffenheffing, rioolheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). Welke belastingen u moet betalen hangt af van uw situatie. Informatie over de belastingen vindt u op deze pagina en in het Digitaal Belasting Loket. Lees ook de veelvoorkomende vragen en antwoorden.

Hoe ontvangt u de aanslag belastingen?

 • In uw Berichtenbox van MijnOverheid. U logt in met DigiD.
 • Per post. Als u ons heeft aangegeven dat u de aanslag op papier wilt, krijgt u de aanslag in de brievenbus.
 • Via het Digitaal Belasting Loket. U logt in met DigiD.

Wat kunt u allemaal regelen via het Digitaal Belasting Loket?

 • Uw belastingaanslagen bekijken
 • Taxatieverslagen bekijken
 • OZB berekenen
 • Financieel overzicht bekijken
 • Bezwaar maken
 • Machtiging voor automatische incasso afgeven of stopzetten
 • Bankrekeningnummer wijzigen voor automatische incasso
 • Een aanvraag doen voor een betalingsregeling of kwijtschelding
 • Overzicht bekijken van afvalledigingen (grijze container)

WOZ-beschikking

Op het aanslagbiljet staat ook de WOZ-waarde van uw eigen woning, bedrijfspand of grond. Het aanslagbiljet is dus direct uw WOZ-beschikking. U heeft de WOZ-beschikking bijvoorbeeld nodig voor de aangifte inkomstenbelasting. De WOZ-beschikking gaat uit van de waarde van uw woning op 1 januari 2022. Dat is vlak na de grootste prijsstijging sinds 1995: in 2021 stegen de huizenprijzen van bestaande woningen in gemeente Heerenveen namelijk met ruim 17%. Het is logisch dat hierdoor de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022 ook hoger uitvalt.