Mijn kijk op Heerenveen

1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Alle gemeenten in het land, en dus ook Heerenveen, zijn druk bezig om alles daarvoor goed te regelen.

Omgevingsvisie

Er moet o.a. een Omgevingsvisie gemaakt worden. Heerenveen heeft deze in 2021 afgerond. De Omgevingsvisie is een langetermijnvisie van de gemeenteraad op de leefomgeving. Het is gericht op de ontwikkeling van onze gemeente tot 2040. In de visie wordt op hoofdlijnen aangegeven wat nodig is om de leefomgeving te beschermen, te ontwikkelen en in te richten. Het gaat over alle terreinen van de leefomgeving, zoals verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landbouw, cultureel erfgoed en economie.

Omgevingsplan

Ook moet er een Omgevingsplan komen. Dit vervangt uiteindelijk alle bestemmingsplannen. Met de ontwikkeling hiervan zijn we op dit moment druk bezig en we maken een begin met een Omgevingsplan voor het Buitengebied. Het Omgevingsplan bevat algemene regels voor de fysieke leefomgeving. Het Omgevingsplan moet voor 2030 helemaal klaar zijn.

Meer informatie op onderstaande tegels

Via onderstaande tegels vindt u meer informatie, zoals een uitleg over de Omgevingsvisie en het proces dat daaraan voorafging. Onder de tegel Omgevingsplan staat meer over hoe dat project in zijn werk gaat. Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief houden we u op de hoogte over de Omgevingswet.