Mijn kijk op Heerenveen

De gemeente Heerenveen maakt -net als alle gemeenten in Nederland- een Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft in grote lijnen wat we belangrijk vinden voor de toekomst van de fysieke leefomgeving. Het gaat om zaken als wonen, werken, ondernemen, welzijn en duurzaamheid. De ontwerp-Omgevingsvisie is klaar en voorgelegd aan de gemeenteraad. Net zoals de inwoners voor het maken van de visie meegedacht hebben, is er nu ook de mogelijkheid om te bekijken wat het resultaat is.

Reageren op ontwerp Omgevingsvisie

U kunt vanaf 19 februari tot 1 april 2021 reageren op de Ontwerp-Omgevingsvisie Heerenveen (PDF 36 MB). Zienswijzen kunnen digitaal worden ingediend via het reactieformulier. Andere manieren om de Ontwerp-Omgevingsvisie in te zien of om te reageren leest u op de pagina Omgevingsvisie.

Digitale informatiebijeenkomsten

Op dinsdag 2 maart 2021 om 19.30 uur staat een digitale informatieavond gepland voor inwoners. Tijdens deze avond komen bewoners aan het woord en is er ruimte voor het stellen van vragen. Bent u inwoner en wilt u meer weten over de ontwerp-Omgevingsvisie? Zet dan 2 maart in uw agenda. Meld u aan via visie@heerenveen.nl

Digitale informatieavond voor inwoners

Digitale informatiemiddag voor ondernemers

Op woensdag 3 maart 2021 om 15.00 uur staat een digitale informatiemiddag gepland voor bedrijven, instellingen, organisaties en andere professionals. Tijdens deze middag komen verschillende organisaties aan het woord en is er ruimte voor het stellen van vragen. Wilt u meer weten over de ontwerp-Omgevingsvisie? Zet 3 maart in uw agenda. Aanmelden kan via visie@heerenveen.nl

Wilt u meer weten over deze bijeenkomsten? Op de pagina Omgevingsvisie leest u meer.

Meer informatie op onderstaande tegels

Via onderstaande tegels vindt u meer informatie over Mijn kijk op Heerenveen, zoals een uitleg over de Omgevingsvisie. Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief houden we u op de hoogte.