Mijn kijk op Heerenveen

De gemeente Heerenveen maakt -net als alle gemeenten in Nederland- een Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een langetermijnvisie van de gemeenteraad op de leefomgeving. Het is gericht op de ontwikkeling van onze gemeente tot 2040. In de visie wordt op hoofdlijnen aangegeven wat nodig is om de leefomgeving te beschermen, te ontwikkelen en in te richten. Het gaat over alle terreinen van de leefomgeving, zoals verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landbouw, cultureel erfgoed en economie.

Meer informatie op onderstaande tegels

Op 8 juli 2021 is de Omgevingsvisie 1.0 vastgesteld. Via onderstaande tegels vindt u meer informatie, zoals een uitleg over de Omgevingsvisie en het proces dat daaraan vooraf ging. Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief houden we u op de hoogte over de uitwerking en het vervolg op de Omgevingsvisie.