Mijn kijk op Heerenveen

1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. Bijvoorbeeld: milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

  • Als u iets wilt bouwen of verbouwen aan uw huis of tuin, dan krijgt u te maken met de Omgevingswet. U bent dan initiatiefnemer. U dient dan uit te zoeken of u een vergunning nodig heeft.
  • Als er iets in uw omgeving gaat veranderen, omdat iemand anders iets wil bouwen of verbouwen, dan kunt u belanghebbende zijn. In de Omgevingswet staat wat de mogelijkheden zijn om mee te denken en mee te praten over die plannen.
  • Als u al een vergunning heeft om iets te doen, dan raakt u deze niet kwijt door invoering van de Omgevingswet.

Wat is het Omgevingsloket?
Hoe kan ik meepraten en meedenken?
Wat verandert er vergeleken met vroeger?
Ik wil meer weten over de Omgevingswet