Mijn kijk op Heerenveen

1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet in. De Omgevingswet vervangt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland. De Omgevingswet bundelt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. Bijvoorbeeld: milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

  • Als u iets wilt bouwen of verbouwen aan uw huis of tuin, dan krijgt u te maken met de Omgevingswet. U bent dan initiatiefnemer. U moet dan zelf uitzoeken of u een vergunning nodig heeft. Zie de pagina Bouwen en verbouwen
  • Als er iets in uw omgeving gaat veranderen, omdat iemand anders iets wil bouwen of verbouwen, dan kunt u belanghebbende zijn. In de Omgevingswet staat wat de mogelijkheden zijn om mee te denken en mee te praten over die plannen.
  • Als u al een vergunning heeft om iets te doen op grond van de WABO, dan raakt u deze niet kwijt door invoering van de Omgevingswet.

Hieronder ziet u tegels met meer informatie over elk onderwerp.

Geplaatst op 26 februari 2019, 13:44 | Gewijzigd op 27 mei 2024, 08:54

Nieuws