Mijn kijk op Heerenveen

De gemeente Heerenveen maakt -net als alle gemeenten in Nederland- een Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een langetermijnvisie van de gemeenteraad op de leefomgeving. Het is gericht op de ontwikkeling van onze gemeente tot 2040. In de visie wordt op hoofdlijnen aangegeven wat nodig is om de leefomgeving te beschermen, te ontwikkelen en in te richten. Het gaat over alle terreinen van de leefomgeving, zoals verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landbouw, cultureel erfgoed en economie.

 

Meer informatie op onderstaande tegels

Via onderstaande tegels vindt u meer informatie over Mijn kijk op Heerenveen, zoals een uitleg over de Omgevingsvisie. Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief houden we u op de hoogte.