Actueel

Tijdlijn gaswinning
Via de tijdlijn informeren wij u zo goed mogelijk over actuele ontwikkelingen rondom de gaswinning in de gemeente Heerenveen.
Gaswinning onder Heerenveen
In 2015 is Vermilion vanuit de gemeente Opsterland (Langezwaag) begonnen met het winnen van gas onder de gemeente Heerenveen. Oorspronkelijk zou alleen onder De Knipe en Oranjewoud gas worden gewonnen. Sinds eind december 2016 is het bij de gemeente bekend dat sinds 2015 ook onder de wijk Skoatterwâld en het dorp Bontebok gas wordt gewonnen....
Ter inzage
Bekijk ruimtelijke plannen en andere documenten. U kunt ze ook bekijken in het gemeentehuis. Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van donderdag 18 mei 2017, gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage...
Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017
De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op woensdag 15 maart 2017. Voor alle informatie rondom deze verkiezingen en het stemmen, kunt u terecht op www.elkestemtelt.nl en www.kiesraad.nl. Voor een aantal onderwerpen moet u bij de gemeente Heerenveen zijn.     Opkomst 81.65% Lijstnummer Partijnaam Aantal stemmen 1 VVD 6259 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 3378...
Bodemonderzoek Wederik
Langs een deel van de Wederik en de spoorbaan zijn in opdracht van Stichting Bodemsanering NS enkele bodemonderzoeken uitgevoerd. De onderzoeken zijn uitgevoerd in verband met de mogelijke verkoop van enkele stukken grond. Onderzoeksresultaten Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het grondwater onder de spoorsloot en de aangrenzende Wederik (nabij de Veenscheiding) verontreinigd is met enkele...