Actueel

Seismisch onderzoek Akkrum/Aldeboarn
Met een seismisch onderzoek gaat Vermilion onderzoeken of er gas zit in het gebied tussen Akkrum, Drachten, Sneek en Lemmer. Ook wordt gekeken of de bodem geschikt is voor geothermie. Het onderzoek loopt in de zomer van 2017 en duurt 3 maanden. In onze gemeente gaat het om het gebied bij Akkrum en Aldeboarn. Er...
Gaswinning Nij Beets
De Opsterlandse gemeenteraad weigerde in 2016 het verzoek tot het doen van een proefboring vanuit haar gemeente. Hierom vroeg Vermilion, omdat het bedrijf een gasveld vermoedt onder Grou, Akkrum en Nij Beets....
Gaswinning Nieuwehorne
In 2009 is in Nieuwehorne gaswinningslocatie NWH-01 geboord aan de Vogelwijk, waarin gas werd aangetroffen. Deze put is nog niet in productie gebracht. Vermilion heeft het vermoeden dat er een tweede plek is waar gas voorkomt, locatie NWH-02 zou op dezelfde locatie moeten komen....
Gaswinning Nijelamer
In 1989 zijn in de gemeente Fryske Marren aardlagen gevonden, waarin aardgas kan zitten. Er zijn drie mogelijke aardgasvelden, waarvan er een onder Rottum West, een tweede onder Rottum Oost en een derde deels onder Heerenveen-Zuid. Deze horen bij de mogelijke boorlocatie Nijelamer. Zodra er voor de locatie Rottum West een winningsplan is ingediend en...
Weststellingwerf compressiestation
In de gemeente Weststellingwerf, aan de Ottersweg net ten zuiden van de Tjonger bij Mildam, wil Vermilion in de zomer van 2017 een compressorstation plaatsen. Dit moet het verbeterde knooppunt worden van pijpleidingen, waarlangs gas wordt getransporteerd vanuit verschillende productielocaties naar het gasbehandelingsstation in Garijp. Daarnaast wordt op deze plek de aansluiting voorbereid van een...