Gemeentesecretaris Jeroen van Leeuwestijn

Gemeentesecretaris Jeroen van Leeuwestijn
De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar van de gemeente. Daarnaast is hij de belangrijkste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. De gemeentesecretaris van Heerenveen is Jeroen van Leeuwestijn.

Taken gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gemeentelijke organisatie. Samen met de ambtenaren van de gemeente voert hij de besluiten van het college en de gemeenteraad uit. Om het college van burgemeester en wethouders te adviseren is hij bij alle vergaderingen van het college aanwezig.