Geschiedenis

Vlag en wapen

Vlag De vlag van de gemeente Heerenveen is in 1963 vastgesteld en kan als volgt worden omschreven: Een vlag van drie liggende banen van gelijke hoogte van boven naar beneden wit, zwart en wit. Aan de broekzijde een staande blauwe baan van een derde van de breedte. In de blauwe baan staat bovenin, op een... Lees meer

Cultuurhistorisch erfgoed

Het cultuurhistorisch erfgoed wordt binnen de gemeente Heerenveen op verschillende manieren beschermd. De twee gebieden, Aldeboarn (PDF, 1.604 kB) en het Oranjewoud (PDF, 2.388 kB), vallen net als 106 objecten onder monumentenbescherming van de rijksoverheid. In de gemeente Heerenveen zijn voor haar grondgebied, wat tot 1 januari 2014 onderdeel was van gemeente Boarnsterhim, in bestemmingsplannen cultuurhistorisch waardevolle... Lees meer

Geschiedenis Heerenveen

Hoe is de gemeente Heerenveen ontstaan? Hoe heeft de ligging bijgedragen aan de groei? En wie waren die ‘heeren van ‘t veen’? Lees het in de geschiedenis van Heerenveen. Heren van ‘t veen In 1551 ondertekenden de ‘heeren’ Van Dekema, Van Cuyck en Foeyts de oprichtingsakte van de Schoterlandse Veencompagnie, de op één na oudste... Lees meer

Oud archief en studiezaal

Zoekt u historische informatie of bent u bezig met een wetenschappelijk onderzoek? De studiezaal van de gemeente Heerenveen bewaart een schat aan informatie.  Er kunnen maximaal 8 bezoekers tegelijk worden toegelaten in de studiezaal. Bezoekers moeten zich daarom van tevoren telefonisch of per e-mail aanmelden. Op 14 december is de studiezaal alleen ‘s ochtends geopend... Lees meer