Geschiedenis

Vlag en wapen
Vlag De vlag van de gemeente Heerenveen is in 1963 vastgesteld en kan als volgt worden omschreven: Een vlag van drie liggende banen van gelijke hoogte van boven naar beneden wit, zwart en wit. Aan de broekzijde een staande blauwe baan van een derde van de breedte. In de blauwe baan staat bovenin, op een... Lees meer
Cultuurhistorisch erfgoed
Het cultuurhistorisch erfgoed wordt binnen de gemeente Heerenveen op verschillende manieren beschermd. De twee gebieden, Aldeboarn (PDF, 1.604 kB) en het Oranjewoud (PDF, 2.388 kB), vallen net als 106 objecten onder monumentenbescherming van de rijksoverheid. In de gemeente Heerenveen zijn voor haar grondgebied, wat tot 1 januari 2014 onderdeel was van gemeente Boarnsterhim, in bestemmingsplannen cultuurhistorisch waardevolle... Lees meer
Geschiedenis Heerenveen
Hoe is de gemeente Heerenveen ontstaan? Hoe heeft de ligging bijgedragen aan de groei? En wie waren die ‘heeren van ’t veen’? Lees het in de geschiedenis van Heerenveen. Heren van ’t veen In 1551 ondertekenden de ‘heeren’ Van Dekema, Van Cuyck en Foeyts de oprichtingsakte van de Schoterlandse Veencompagnie, de op één na oudste... Lees meer
Oud archief en studiezaal
Zoekt u historische informatie of bent u bezig met een wetenschappelijk onderzoek? De studiezaal van de gemeente Heerenveen bewaart een schat aan informatie. Openbaar archief De studiezaal, die op donderdag van 8.30 tot 15.00 uur geopend is voor publiek, geeft u de mogelijkheid om uw passie voor het verleden een verhaal te geven. Voor iedereen... Lees meer