Alle onderwerpen

 1. Achternaam veranderen
 2. Actueel in Heerenveen
 3. Adressen en openingstijden
 4. Afval
 5. Afvalstoffenheffing
 6. Antwoord voor bedrijven
 7. Asbest
 8. Asbest en slopen
 9. Autodelen: voordelig en goed voor het milieu
 10. azc Heerenveen
 1. Begraafplaatsen
 2. Begrafenis of crematie
 3. Bekendmaking van voornemens tot verkoop en erfpacht van gemeentelijke gronden
 4. Belastingen
 5. Belparkeren
 6. Bestemmingsplan = omgevingsplan
 7. Betaaldata uitkering
 8. Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)
 9. Bewijs van inschrijving
 10. Bewonersbrieven
 11. Bezwaar indienen
 12. Bijstand
 13. Blijf op de hoogte
 14. Bomen en zonnepanelen
 15. Bouwen en verbouwen
 16. Bouwplantoets
 17. Briefadres aanvragen
 18. Brom- en fietsparkeerverbod
 19. Brugtijden
 20. Burgerservicenummer (BSN)
 21. Buurtbemiddeling
 1. Centrumvisie Akkrum
 2. Centrumvisie Aldeboarn
 3. Centrumvisie Jubbega
 4. Collecteren
 5. College van B&W
 6. Contact
 7. Crackstate Nijs
 8. Cultuurhistorisch erfgoed
 1. Damherten in Heerenveen
 2. De Singels
 3. Diftar+
 4. Domotica
 5. Doodgeboren kind
 6. Dorpen
 7. Duurzaam ondernemen
 1. Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap
 2. Economisch beleid
 3. Eikenprocessierups
 4. Energietoeslag
 5. Europees Sociaal Fonds
 6. Europees parlement verkiezingen 2024
 7. Evenement organiseren
 1. Feanomenaal
 2. Flyeren
 3. Forensenbelasting
 4. Funderingsloket Fryslân
 1. Gaswinning onder Heerenveen
 2. Gebiedsvisie A32
 3. Geboorte kind aangeven
 4. Gebruik gemeentegrond
 5. Gegevensuitwisseling zorgtaken
 6. Gehandicaptenparkeerplaats
 7. Geheimhouding
 8. Geldzorgen
 9. Geluidsontheffing aanvragen
 10. Geschiedenis Heerenveen
 11. Gezocht: belanghebbenden graven
 12. Gezondheidsverklaring
 13. Glad op straat?
 14. Global Goals
 15. Good Landlordship Act (Wet goed verhuurderschap)
 16. Grafbedekking
 17. Grafrechten
 18. Grond kopen, huren of pachten
 19. Grondverkoop
 20. Grondverzet
 1. Handhaving
 2. Handtekening laten legaliseren
 3. Heeft de gemeente niet tijdig besloten?
 4. Herinrichting Gaasterlandlaan e.o.
 5. Hondenbelasting
 6. Hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens
 7. Huishoudelijke hulp
 8. Huisregels
 9. Hulp bij laag inkomen
 10. Huwelijksvoltrekking
 11. Huwelijksvormen
 1. ID-kaart
 2. Identiteitsbewijs
 3. Inburgering
 4. Individuele inkomenstoeslag
 1. Jeugdhulp
 1. Kamerverhuur
 2. Kavels te koop
 3. Kind erkennen
 4. Kinderen op reis
 5. Kinderopvang
 6. Klacht indienen
 7. Koopzondag
 8. Kunst en cultuur
 9. Kwaliteit zorg en ondersteuning
 10. Kwaliteitsborging en bijzondere lokale omstandigheden
 1. Leerlingenvervoer
 2. Leerplicht
 3. Lezen en schrijven
 4. Ligplaatsen
 1. Mantelzorg
 2. Mantelzorgwaardering
 3. Melding doen
 4. Melding en overlast
 5. Meldpunt goed verhuurderschap
 6. Meldpunt verhuur
 7. Mijn kijk op Heerenveen
 8. MijnOverheid
 9. Milieustraat
 10. Mogelijkheden voor trouwen
 1. Naam kiezen voor uw kind
 2. Nu actueel
 1. Oekraïners
 2. Omgevingsplan
 3. Omgevingswet
 4. Ondernemen en geldzorgen
 5. Onderwijs
 6. Ontdek
 7. Op zoek naar een stage?
 8. Op- en afritten A32
 9. Openbare verlichting
 10. Oplaadpunten elektrisch rijden
 11. Opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen
 12. Oud archief en studiezaal
 13. Overlast
 14. Overlijden aangeven
 1. Parkeren
 2. Paspoort
 3. Peuteropvang
 4. Pleegzorg
 5. Preventieve hulp
 6. Prijslijst trouwen
 7. Programma Buitengebied
 8. Project Rotonde Heerenveen Midden
 9. Project verlengde Pastorielaan
 10. Publicaties, bekendmakingen en lokale regelgeving
 1. Raadsagenda 2022-2026
 2. Raadsleden
 3. Recreatie
 4. Regelingen en spullen voor kinderen
 5. Regenboog: iedereen doet ertoe
 6. Regio Deal Zuidoost Friesland
 7. Reisdocumenten
 8. Rekenkamer
 9. Rijbewijs
 10. Rioolheffing
 11. Rookoverlast
 1. Schadelijke planten
 2. Schoon Belonen: deelnemers in de schijnwerpers
 3. Spandoek ophangen
 4. Speelplekken en speeltoestellen
 5. Sportaccommodatie huren
 6. Sportgemeente Heerenveen
 7. Sportvoorzieningen
 8. Standplaats
 9. Straatverlichting
 10. Strooiroutes
 11. Studietoeslag
 12. Subsidie voor lokale energie-initiatieven
 13. Subsidieregeling verduurzamen ondernemers
 14. Subsidies
 15. Subsidies bouwen en wonen
 1. T-rijbewijs
 2. Taxatieverslag
 3. Team Economische Zaken
 4. Ter inzage
 5. Toerisme en recreatie
 6. Trouwlocaties in Heerenveen
 7. Tsjerkebleek – Heechein evenemententerrein
 8. Tweede paspoort
 1. U heeft een initiatief of plan
 2. Uitkering en giften
 3. Uitkering wijzigen
 4. Uittreksel BRP
 5. Uittreksel burgerlijke stand
 6. Uw vraag… onze service!
 1. VOG (Verklaring omtrent het gedrag)
 2. Vacatures
 3. Van der Valk hotel
 4. Varen in Heerenveen
 5. Veiligheid
 6. Venten
 7. Vergunningen
 8. Vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving (VTH)
 9. Verhuizing doorgeven
 10. Verhuizing vanuit het buitenland
 11. Verhuur leegstaande woning
 12. Verkiezingen
 13. Verloren en gevonden voorwerpen
 14. Vertrek naar het buitenland
 15. Vervoer
 16. Verwijsindex
 17. Vlag en wapen
 18. Vluchtelingenpaspoort
 19. Volwassenenfonds Sport & Cultuur
 20. Voorbereiding trouwen
 21. Voorkom inbraken
 22. Voorlopige voorziening
 23. Vooroverleg
 24. Vreemdelingenpaspoort
 25. Vrije dagen buiten vakantie om
 26. Vrijwilligers
 1. WOZ-waarde
 2. Waar kan ik mijn hond uitlaten?
 3. Wandelen en fietsen in Heerenveen
 4. Welstandscommissie
 5. Welstandseisen
 6. Welzijn op Recept
 7. Werken bij
 8. Wet open overheid
 9. Wet voorkeursrecht gemeenten
 10. Whatsapp Buurtpreventie
 11. Wijkbeheer
 12. Wijken
 13. Wijziging adresgegevens
 14. Wijzigingen melden uitkering
 15. Wilt u iets organiseren?
 16. Witgoedwissel
 17. Wmo
 18. Woonvisie
 1. Ziektekostenregeling
 2. Zienswijze
 3. Zorg en ondersteuning
 4. Zwerfafvalbeloningsprogramma: Schoon belonen