Afval

Bladkorven
In de herfst plaatst de gemeente bladkorven in de wijken en dorpen. Iedereen in de wijk mag er gebruik van maken. Zo kunt u gemakkelijk bladeren uit uw tuin en van straat kwijt. Bladeren De bladkorven zijn alleen voor blad, dus geen snoeiafval. Als u snoeiafval in de bladkorf gooit, wordt de korf opgeruimd en...
Afval
Wilt u weten wanneer het huisvuil bij u wordt opgehaald? En waar u naartoe kunt met grofvuil en tuinafval? Huisafval Uw huisvuil doet u in de groene of grijze container. In de Afvalscheidingswijzer vindt u wat in welke container hoort. Kunststof verpakkingen, drankenkartons en metaal worden niet apart ingezameld maar door Omrin achteraf uit het...