Jeugd en onderwijs

Schoollocaties

De gemeente Heerenveen is als lokale overheid verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Een school is een belangrijke plek voor ontwikkeling, signalering en ontmoeting. Zulke belangrijke functies verdienen kwalitatief goede voorzieningen en faciliteiten. Duurzaam Integraal Huisvestingsplan (DIHP) Onderwijshuisvesting is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. In het Duurzaam Integraal... Lees meer

Pleegzorg

Opgroeien in een gezin. Voor de meeste kinderen is dit de normaalste zaak van de wereld. Maar wat als de problemen in een gezin zo groot zijn dat een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen? Dan is (tijdelijk) wonen in een pleeggezin vaak het beste alternatief. Zo thuis mogelijk opgroeien Als je kiest om pleegouder... Lees meer

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Maakt u zich zorgen over de taal- en/of sociale ontwikkeling van uw peuter van twee of drie jaar? Misschien is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) dan een goed idee voor uw kind. Wat is VVE? VVE is extra begeleiding op de peuteropvang. Er is veel aandacht voor taal en sociale ontwikkeling. Tijdens het spelen met... Lees meer

Team Jeugd en Gezin (TJG)

Team Jeugd en Gezin (TJG) is een specialistisch jeugdteam dat er is voor die gezinnen die hulp nodig hebben bij opgroeien en opvoeden en waarbij preventieve hulp (nog) onvoldoende aansluit. Door contact op te nemen met TJG wanneer u zorgen heeft, kunnen we er samen aan werken zo snel mogelijk passende hulp aan te bieden.... Lees meer

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

Sinds september 2015 is Heerenveen een JOGG-gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. JOGG maakt de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder. Daardoor groeit onze jeugd op tot een gezonde generatie. Jongeren Op Gezond Gewicht Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd! Met kinderen en jongeren die opgroeien in een... Lees meer

Kinderopvang

Zoekt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, gastouderbureau of een gastouder bij u in de buurt? Kijk dan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). In deze lijst vindt u alle kinderopvangvoorzieningen die voldoen aan de Wet op de kinderopvang. Recht op kinderopvangtoeslag U als ouder heeft alleen recht op kinderopvangtoeslag... Lees meer

Leerlingenvervoer

Kinderen die ver van school wonen of door een beperking of handicap niet zelfstandig naar school kunnen, kunnen gebruik maken van het leerlingenvervoer. Wat is leerlingenvervoer? Ouders zijn er altijd verantwoordelijk voor dat hun kinderen naar school gaan. Normaal gesproken betekent dit dat u als ouder er voor zorgt dat uw kinderen veilig op school... Lees meer