Onroerendezaakbelasting (OZB)

Bent u eigenaar van een woning of eigenaar en/of gebruiker van een niet-woning? Dan moet u onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente betalen. OZB is een jaarlijkse belasting op onroerende zaken.

Hoe komt de OZB tot stand?

De OZB die u betaalt, is een percentage van de WOZ-waarde. Uw WOZ-waarde is de waarde van uw onroerende zaken. Taxateurs van de gemeente bepalen deze WOZ-waarde volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken. De gemeenteraad besluit over de percentages.

Wat doet de gemeente met de OZB?

Met de OZB betaalt u mee aan allerlei voorzieningen zoals wegen, scholen, sportvoorzieningen, riolering en een schone wijk. Het meeste geld hiervoor krijgt de gemeente van de landelijke regering. De rest (ongeveer 10%) betalen de inwoners en ondernemers via de gemeentelijke belastingen.

Moet u OZB betalen?

Of u onroerendezaakbelasting (OZB) moet betalen, hangt af van uw situatie op 1 januari 2024:

  • eigenaar van een woning of bedrijfspand: u betaalt OZB over het hele jaar 2024
  • gebruiker/huurder van een bedrijfspand: u betaalt OZB over het hele jaar 2024
  • huurder van een woning: u betaalt geen OZB.

Verhuisd of huis verkocht?

Als u verhuist of uw pand en/of grond verkoopt na 1 januari 2024, moet u voor het hele jaar betalen. De onroerendezaakbelasting is namelijk een tijdstipbelasting. Dit betekent dat de situatie op 1 januari 2024 bepalend is. Met veranderingen na deze datum houdt de gemeente geen rekening. Wel verrekent de notaris bij het passeren van de woning meestal het eigenarendeel van de OZB (OZBE) tussen koper en verkoper, maar het gebruikersdeel (OZBG) niet.

Tarieven

Hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u betaalt, hangt af van het tarief en van de WOZ-waarde van uw pand en/of grond. Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde.
Uw situatie op 1 januari 2024:

  • eigenaar van een woning: 0,1087% van de WOZ-waarde
  • eigenaar van een niet-woning: 0,3587% van de WOZ-waarde
  • gebruiker van een woning (geen eigenaar): geen OZB
  • gebruiker van een niet-woning: 0,2862% van de WOZ-waarde.

Betaalt u meer OZB dan vorig jaar, terwijl de WOZ-waarde lager is?

De tarieven zijn elk jaar anders. Daar beslist de gemeenteraad over. De gemeente publiceert alle verordeningen op Overheid.nl.

Geplaatst op 5 januari 2017, 11:25 | Gewijzigd op 2 april 2024, 16:54

Nieuws