Kavels Tjalleberd

In de plaats Tjalleberd zijn 9 nieuwe kavels beschikbaar in het uitbreidingsplan “De Eide”.

Wonen aan de Kluft

Het uitbreidingsplan “De Eide” ligt ten noorden van het dorp Tjalleberd en deze kavels sluiten aan op het inmiddels gerealiseerde deel aan De Kluft. Tjalleberd is een levendig dorp in “De Streek” aan de Aengwirderweg met prima voorzieningen zoals een pas nieuw geopende basisschool met een dorpshuis en een sportcomplex (voetbalvelden, tennisbanen) met sportzaal. Vanaf de Aengwirderweg rijdt u de straat De Kluft in en dan ligt het plan meest noordelijk aan deze straat.

Aantrekkelijk woongebied

De 9 kavels liggen in een aantrekkelijk woongebied binnen de dorpskom. Bij de opzet van het uitbreidingsplan is gebruik gemaakt van de bestaande lijnen in het landschap. De verkaveling, de sloten en de bos- en natuurpercelen. Er ontstaat, mede door het goed inzetten van de zichtlijnen, een verweving van landschap en bebouwing. Het landschap is als het ware vertaald in het plan. Daarnaast zal gebruik gemaakt worden van enkele karakteristieke elementen uit “De Streek”, zoals lintachtige bebouwing de verspringende voorgevelrooilijn e.d.

Naast de 9 kavels die de gemeente nu particulier aanbiedt zijn er ook een aantal kleinere woningen bedacht. Deze woningen worden door een projectontwikkelaar ontwikkeld, gebouwd en op de markt gebracht voor de verkoop of verhuur.

Kavelinformatie

De oppervlakte van de kavels varieert van ca. 575 m2 tot ca 697 m2. De kavelprijs is vanaf € 212,50 per m2 inclusief 21% BTW. Lees in het Kavelpaspoort (PDF 479 kB) meer over de kavels, de procedure, de prijzen en bekijk Plattegrond De Eide (PDF 41 kB).

Toewijzingsprocedure

De toewijzing van de 9 kavels gebeurt door middel van inschrijving (zie Inschrijvingsreglement bouwkavels 2022 (PDF 342 kB)). Met het online inschrijfformulier geeft u de kavels van uw voorkeur aan, hiervoor heeft u DigiD nodig.

Dit formulier kunt u digitaal aanleveren tot 15 februari 2023 uiterlijk 12.00 uur. Later ingediende formulieren worden niet meer in behandeling genomen. Na sluiting van de inschrijftermijn kijken wij of u de enige bent die belangstelling heeft voor de desbetreffende kavel zodat de kavel aan u kan worden toegewezen.

Mochten er op dat moment meerdere gegadigden voor eenzelfde kavel zijn dan organiseren wij een loting voor alle kavels met alle ingeschreven kandidaten. Degene die zich voor een kavel heeft ingeschreven middels het inschrijfformulier wordt over deze verloting nader geïnformeerd.

Reserveringsovereenkomst

Is de loting afgerond (of niet nodig gebleken) dan krijgt u een Reserveringsovereenkomst (PDF 356 kB) voor de afgesproken kavel om te ondertekenen. In deze reserveringsovereenkomst worden de afspraken vastgelegd. Zo ook de door u te betalen reserveringsvergoeding van € 250,-.


Filteren op:
  • reset filters
Kavelkaart
35257 35259 35260 35261 35262 35263 35264 35265 35266

Prijslijst

Kavelnummer Status Oppervlakte Prijs Kavelpaspoort
1 Te koop 612 m² € 142.290,00 Download
2 Te koop 579 m² € 130.275,00 Download
3 Te koop 579 m² € 128.827,50 Download
4 Te koop 575 m² € 127.937,50 Download
5 Te koop 679 m² € 149.380,00 Download
6 Te koop 667 m² € 141.737,50 Download
7 Te koop 659 m² € 143.332,50 Download
8 Te koop 659 m² € 146.627,50 Download
9 Te koop 697 m² € 160.310,00 Download