Terband / Tjalleberd / Luinjeberd / Gersloot

Deze dorpen worden ook wel de Streek en/of Oud Aengwirden genoemd. De vier dorpen worden met elkaar verbonden door de Aengwirderweg. Op de Streek zijn drie basisscholen waarvan twee in Tjalleberd en één in Gersloot, een dorpshuis en een aantal voorzieningen zoals sportvelden, een sportzaal en tennisbanen. 

Wonen in de Eide

In Tjalleberd wordt het uitbreidingsplan De Eide gerealiseerd. Er worden ongeveer 75 woningen gebouwd. In de eerste fase zijn nog 7 particuliere kavels te koop. Wilt u meer informatie? Neem contact op met Nico de Jong (0513) 61 74 21 of per mail n.dejong@heerenveen.nl.

Wijkteam

Voor vragen, klachten en meldingen over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u terecht bij uw wijkteam.
Contactpersoon: Hendrik Kromkamp
Telefoonnummer: (0513) 617 788
E-mail: h.kromkamp@heerenveen.nl

Andere meldingen

Overige informatie

Wijkmanager: Marc Jense, telefoonnummer (0513) 617 710 of stuur een e-mail m.jense@heerenveen.nl.
Wijkagent: De heer Luuk Westerhof, telefoonnummer 0900-8844 of kijk op de website van Politie Fryslân.
Wijkwethouder: Hans Broekhuizen. Spreekuur elke maandag van 09.00-10.00 uur (op afspraak). U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat (0513) 617 408.

Opbouwwerk

Wilt u een activiteit organiseren? neem dan contact met uw opbouwwerker van stichting Caleidoscoop Bokko Jan Huitema, stuur een e-mail naar b.j.huitema@caleidscoop.net

Preventiewerker en Meitinker

Weten wie uw meitinker of preventiewerker is? Lees het in het overzicht.

Plaatselijk Belang Oud Aengwirden

Secretaris: dhr. ing. Q. Gerard Adema
Aengwirderweg 371
8458 CH Tjalleberd
pb@aengwirden.nl
Website Aengwirden