Terband / Tjalleberd / Luinjeberd / Gersloot

Deze dorpen worden ook wel de Streek en/of Oud Aengwirden genoemd. De vier dorpen worden met elkaar verbonden door de Aengwirderweg. Op de Streek is een basisscholen, een dorpshuis en een aantal voorzieningen zoals sportvelden, een sportzaal en tennisbanen. 

Wijkbeheer

Voor vragen, klachten en meldingen over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u terecht bij wijkbeheer.
Contactpersoon: Hendrik Kromkamp, telefoonnummer: (0513) 617 788, e-mail: h.kromkamp@heerenveen.nl

Andere meldingen

Zorg en ondersteuning

Preventiewerker of meitinker

Hebt u vragen over wonen, zorg en ondersteuning? En wilt u weten wie uw meitinker of preventiewerker is? Lees het in het overzicht.

Opbouwwerk

Wilt u een activiteit organiseren? neem dan contact met uw opbouwwerker van stichting Caleidoscoop Bokko Jan Huitema, stuur een e-mail naar b.j.huitema@ccaleidoscoopheerenveen.nl

Kavelverkoop

In het dorp Tjalleberd wordt het uitbreidingsplan De Eide gerealiseerd. Meer informatie vindt u op de kavelkaart. U kunt ook contact opnemen met Nico de Jong per telefoon (0513) 61 74 21 of per mail n.dejong@heerenveen.nl.

Overige informatie

Wijkmanager: Marc Jense, telefoonnummer (0513) 617 710 of stuur een e-mail m.jense@heerenveen.nl.
Wijkagent: De heer Lucas Haanstra, telefoonnummer 0900-8844 of kijk op de website van Politie Fryslân.
Wijkwethouder: Hans Broekhuizen. Spreekuur elke maandag van 09.00-10.00 uur (op afspraak). U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat (0513) 617 408.

Plaatselijk Belang Oud Aengwirden

Secretaris: dhr. ing. Q. Gerard Adema
Aengwirderweg 371
8458 CH Tjalleberd
pb@aengwirden.nl
Website Aengwirden