Terband / Tjalleberd / Luinjeberd / Gersloot

[hv_post_thumbnail2]De dorpen Terband, Tjalleberd, Luinjeberd en Gersloot worden ook wel de Streek en/of Oud Aengwirden genoemd. De vier dorpen worden met elkaar verbonden door de Aengwirderweg. Op de Streek is een basisscholen, een dorpshuis en een aantal voorzieningen zoals sportvelden, een sportzaal en tennisbanen.