Nieuwsberichten

28 nieuwsberichten in ons archief

Sorteren op: datum / relevantie

Samen werken aan activiteitenaanbod voor inwoners met dementie

De gemeenten Heerenveen, Opsterland en Weststellingwerf gaan gezamenlijk het aanbod van activiteiten voor thuiswonende inwoners met dementie versterken. Waarbij de inwoner en zijn of haar behoefte centraal staat. Dit draagt bij aan het langer mee kunnen doen in de samenleving. Voor het versterken van het aanbod hebben de gemeenten een subsidie van 90.000 euro toegekend... Lees meer

Centrumvisie Akkrum vastgesteld: waterrijk Akkrum

Het college van Burgemeester en wethouders heeft de centrumvisie Akkrum vastgesteld. Plaatselijk Belang Akkrum-Nes, Ondernemersvereniging VOAN en de Akkrumer Watersport AWS hebben samen met de gemeente, bewoners en andere belanghebbenden een visie gemaakt voor het centrum. Zo blijft Akkrum een fijn dorp om te leven, te werken, te ontmoeten en te bezoeken; nu en in... Lees meer

Gezamenlijke plannen voor nieuwe schoolgebouwen

De afgelopen tijd is er gewerkt aan een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor zowel het primair (basis) als het voorgezet onderwijs in de hele gemeente. Deze plannen geven een goed beeld van ontwikkelingen en ambities voor onderwijshuisvesting de komende 16 jaar. Het gaat hierbij over meer dan alleen de gebouwen. Zo staat het belang van het... Lees meer

Noordoostpolder winnaar Light Challenge 2021

Donderdag 14 april was de finale van de vijfde editie van de Light Challenge. Gemeente Heerenveen organiseert deze ontwerpwedstrijd met als thema ‘Glowing Nature’ samen met de gemeente Almere. Tien studenten teams streden om de eer en gaven invulling aan een nieuw licht concept voor de openbare ruimte. Het ontwerp van team Noordoostpolder kwam als... Lees meer

Controles bij vijf bedrijven brengen ondermijnende activiteiten aan het licht

Op dinsdag 19 april zijn door de gemeenten Weststellingwerf en Heerenveen controles uitgevoerd bij vijf bedrijven in Noordwolde, Wolvega en Heerenveen. Bij de controles waren ook de Belastingdienst en deurwaarders betrokken. De politie gaf ondersteuning. Bij drie van de vijf bedrijven zijn overtredingen vastgesteld waarbij een groot aantal voertuigen in beslag zijn genomen door de... Lees meer

Extra controles goed aanbieden gft-afval

De gemeente Heerenveen gaat de komende periode extra controleren op het goed aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval (gft). Gft-containers mogen alleen groente- fruit- en tuinafval bevatten, los of in biologisch afbreekbare gft-zakjes. Wethouder Jaap van Veen: “Het scheiden van afval gaat gemiddeld gezien goed, maar het kan altijd beter. Want we zien ook nog... Lees meer

Inschrijving Schoon Belonen Heerenveen geopend

De eerste periode van Schoon Belonen Heerenveen was een succes, daarom gaat de gemeente Heerenveen door met dit zwerfafvalbeloningssysteem. Scholen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties kunnen één of meer gebieden adopteren die ze vervolgens tegen een vergoeding twee jaar lang schoon houden. De inschrijving voor de periode september 2022 t/m augustus 2024 is inmiddels geopend.... Lees meer

Heerenveen sluit 2021 af met positief financieel resultaat

Het college van Heerenveen legt de gemeenteraad de jaarrekening 2021 voor met een positief resultaat van 3,8 miljoen euro. Daarnaast leverde grondverkoop de gemeente vorig jaar 7,4 miljoen euro op. “Samen een positief resultaat van 11,2 miljoen euro. Dat is heel mooi, maar toch moeten we de komende jaren scherp blijven kijken naar onze structurele... Lees meer