Kabels en leidingen

Foto werkzaamheden afgesloten weg bordWilt u kabels of leidingen in gemeentegrond leggen? Daarvoor heeft de gemeente regels vastgesteld. U kunt ze lezen in het Handboek Kabels en Leidingen voor telecommunicatie-, energie- en waterbedrijven.

Aanvraag

In het handboek (PDF 990 kB) staat waaraan de uitvoering van kabel- en leidingwerkzaamheden moet voldoen. Met een digitaal aanvraagformulier kunt u een project aanvragen, deze wordt getoetst aan de regels die in het handboek staan.

Degeneratiekosten

De degeneratiekosten voor telecommunicatie worden berekend volgens de Richtlijn tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom d.d. 12 maart 2004, voor de andere nutsbedrijven gelden de tarieven GPKL.