Kabels en leidingen

Wilt u kabels en of leidingen in de openbare grond aanleggen? Alleen netbeheerders (nutsbedrijven en telecombedrijven) krijgen hier toestemming voor. Deze bedrijven kunnen voor het leggen van kabels en of leidingen in openbare grond een instemmingsbesluit of vergunning aanvragen. Dit proces gaat digitaal via het LTC platform Meldingen en Vergunningen.

Aanvragen

U vraagt  een instemmingsbesluit, een vergunningsaanvraag of een melding aan via het LTC Portaal. Hiervoor heeft u een inlogaccount nodig. Indien u nog geen account heeft kunt u die aanvragen via de website www.ltcworld.com of u kunnen bellen naar (088) 21 00 330.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. De kosten hiervoor zijn vastgesteld in de Legesverordening.

Hoe gaat het nu verder?

U ontvangt binnen acht weken na binnenkomst van de aanvraag voor een instemmingsbesluit of een vergunning een reactie. Dit kan zijn in de vorm van een instemmingsbesluit of vergunning, maar het kan ook zijn dat het tracé niet goed is bevonden. Voor bepaalde werkzaamheden, waaronder bijvoorbeeld een tracélengte tot 10 meter, of het maken van maximaal twee opbrekingen met elk een afmeting van maximaal 4 m², kan worden volstaan met een melding. In geval van een melding ontvangt u binnen twee werkdagen een reactie.

Als het tracé is goedgekeurd en een instemmingsbesluit of vergunning is verleend dienen de werkzaamheden binnen een jaar te zijn voltooid. Na een jaar vervalt het instemmingsbesluit of de vergunning. Het instemmingsbesluit, de goedgekeurde vergunning en melding moeten tijdens de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn als bewijs dat de werkzaamheden zijn goedgekeurd door de gemeente Heerenveen.

Startmelding en afmelding

U moet maximaal 2 werkdagen voor de start van de werkzaamheden een digitale graafmelding worden doen via het LTC Portaal. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond moet u ze afmelden. De straatwerkbon kunt u  via het LTC Portaal invullen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan voor meer informatie contact op met de heer Menno Wever, Specialist Ondergrondse Infrastructuur en vergunningverlener. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0513.

Geplaatst op 29 december 2016, 14:02 | Gewijzigd op 2 april 2024, 17:58

Nieuws