Nieuwsberichten

35 nieuwsberichten in ons archief

Geplaatst op 5 april 2024

Meldpunt Verhuur

In Nederland geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet is op 1 juli 2023 al ingegaan en gaat over het gedrag van de verhuurder. Verhuurders en verhuurbemiddelaars horen zich volgens deze wet aan regels te houden. De meeste verhuurders binnen onze gemeente zijn hierover op de hoogte gebracht. Gemeentelijk meldpunt Als huurders klachten hebben, moeten…

Lees meer
Geplaatst op 4 april 2024

Fries Stedelijk Netwerk van belang voor opgaven Nederland

De F4 (Leeuwarden, Smallingerland, Heerenveen en Súdwest-Fryslân) werken samen aan economische zaken en inmiddels ook op het dossier wonen.Nederland staat voor een grote bouwopgave; in de periode tot 2031 en ook in de tien jaar daarna. Het Rijk is bezig deze opgave in kaart te brengen en deze (naast andere ruimtelijk relevante onderwerpen) samen te…

Lees meer
Geplaatst op 4 april 2024

Uitnodiging informatieavond erfgoed & gemeentelijke monumenten

Monumentale panden, fraaie dorpsgezichten, weids landschap, besloten landschap en vele oude boerderijen. Samen bepalen zij de identiteit van onze gemeente. De gemeente Heerenveen hecht veel waarde aan behoud van ons erfgoed, versterking van onze culturele identiteit en het belichten van onze rijke ontstaansgeschiedenis. Erfgoed verbindt ons met de regio waar we opgroeien, wonen of werken.…

Lees meer
Geplaatst op 28 maart 2024

Wens voor horeca in recreatiegebied De Heide

Een horecagelegenheid is zowel inpasbaar, wenselijk als haalbaar in recreatiegebied De Heide. Dit is de uitkomst van het onderzoek dat in het najaar van 2023 gehouden is. Het college stelt de raad voor om budget beschikbaar te stellen voor het uitschrijven van een prijsvraag voor de selectie van een exploitant. Daarnaast wordt krediet gevraagd voor…

Lees meer
Geplaatst op 28 maart 2024

Gemeenteraad besluit over vervolg centrum ontwikkeling Heerenveen

Het college van burgemeester en wethouders legt twee plannen voor aan de gemeenteraad die onderdeel zijn van de herontwikkeling van het centrum van Heerenveen. Het gaat om de realisatie van een ondergrondse, tweelaagse parkeergarage met 350 parkeerplaatsen en het ondertekenen van een overeenkomst met de ontwikkelaar voor de herontwikkeling van het ABC-complex. De gemeenteraad besluit…

Lees meer
Geplaatst op 27 maart 2024

Onderzoek naar koopgedrag in de provincie Fryslân

Gemeenten en de provincie zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang. Onderzoek naar koopgedrag in de provincie Fryslân In maart start in de provincie Fryslân daarom een onderzoek. Dat onderzoek brengt in beeld…

Lees meer
Geplaatst op 22 maart 2024

Erfpachtovereenkomst voor Energiepark Klaverblad Noordoost

De Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie (SHEC) gaat op Klaverblad Noordoost een energiepark realiseren. Hiervoor ondertekenden wethouder Hedwich Rinkes namens de gemeente en het bestuur van de SHEC, vandaag een erfpachtovereenkomst. Met het regelen van het erfpachtrecht kan de energiecoöperatie nu de volgende stap zetten in de realisatie van Energiepark Klaverblad Noordoost. Wethouder Hedwich Rinkes is…

Lees meer
Geplaatst op 22 maart 2024

Dienstverlening rondom Pasen

Rondom het paasweekend is onze dienstverlening aangepast. Kijk hieronder voor de gewijzigde openingstijden. Gewijzigde openingstijden Op vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag) en maandag 1 april (2e Paasdag) is het gemeentehuis gesloten. Contact met de gemeente De gemeente is telefonisch, via e-mail en social media op werkdagen vanaf 8:30 uur bereikbaar. U kunt het gemeentehuis op…

Lees meer