Nieuwsberichten

114 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum/relevantie

Puzzelen en samenwerken tijdens Sinnecafé

Puzzelen met de thema’s landbouw, natuur en water, bedrijvigheid en zonnepanelen. Dat deden zo’n 70 belangstellenden en belanghebbenden samen enthousiast tijdens het Sinnecafé in MFA Aengwirden in Tjalleberd op 10 oktober 2017. Na de informatieve uitleg van verschillende sprekers, deelden ze tijdens deze tweede van drie Sinnetafel-bijeenkomsten hun ideeën over de mogelijke herinrichting van Klaverblad...
Heerenveen presenteert een sluitende begroting 2018
Het college van burgemeester en wethouders presenteert de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2018. Ook voor de langere termijn zijn de uitkomsten positief. De gezonde financiële positie geeft ruimte aan eerder voorgestelde ambities. Er wordt extra ingezet op lastenverlichting, activering bijstandsgerechtigden, infrastructuur, veiligheid, sport en sportonderwijs. De reservepositie groeit naar 31 miljoen per 1 januari...
Extra vergadering over gaswinning Nieuwehorne verplaatst naar 19 oktober
De extra (openbare) commissievergadering over gaswinning in Nieuwehorne is verplaatst naar donderdag 19 oktober a.s. Het college vraagt de gemeenteraad dan zich uit te spreken over het winnen van gas op deze locatie. Ook vraagt het college een standpunt over het concept-advies aan de Minister van Economische Zaken over het ontwerp-winningsplan ‘Nieuwehorne’. Wethouder Siebren Siebenga:...
Bedrijvencampagne ‘Drink Water’ van start in Heerenveen
Donderdag 28 september gaf wethouder Hans Broekhuizen bij Accell Nederland (producent van onder andere Batavus) de aftrap voor de bedrijvencampagne ‘Drink Water’ in Heerenveen. Hij deed dat door de symbolische overhandiging van de eerste waterkaraf aan commercieel directeur Sten van der Ham. Wethouder Broekhuizen: “Door deze samenwerking kunnen we veel medewerkers enthousiast maken voor water...
College vraagt opvatting gemeenteraad
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de gemeenteraad te vragen zich uit te spreken over het winnen van gas in Nieuwehorne. Dat geldt ook voor het verdubbelen van de bestaande gasleiding van Mildam naar Garyp. Op grond van het bestemmingsplan is het college bevoegd om het winnen van gas en het verdubbelen...