Over de gemeente

Geschreven woorden
Frysk
Op 28 maaie 2018 hat de gemeenteried fan Heerenveen de taalnota Fierder mei Frysk en de bypassende taaloardering fêststeld. Beide binne op 18 juny 2018 yn wurking gien. De ambysje yn de nota is formulearre troch ynwenners, meiwurkers en partners fan de gemeente. Meartaligens is it útgongspunt fan dy ambysje. Dêrom mei Frysk der wêze... Lees meer
Privacy: verwerkingsregister
Binnen de gemeente Heerenveen voeren we taken uit waarvoor we persoonsgegevens gebruiken. Het register van Verwerkingen geeft inzicht in het doel en gebruik van deze gegevens. Het online register wordt doorlopend aangepast. Wilt u weten welke persoonsgegevens we van u verwerken, dan kunt u het register (PDF 1 MB) bekijken. Het verwerkingsregister geeft inzicht in... Lees meer
Privacy: inzage of wijziging
Hoe dient u een verzoek voor inzage of wijziging persoonsgegevens in? U kunt een inzageverzoek sturen of een ander verzoek door het online formulier in te vullen. Om u goed te kunnen helpen, raden we u aan om zo specifiek mogelijk te zijn om welke persoonsgegevens u inzage wenst en om zo duidelijk mogelijk te... Lees meer
Privacy: welke rechten heeft u?
U heeft vanuit de privacywetgeving een aantal rechten: U mag inzage vragen welke persoonsgegevens we van u vastgelegd hebben Als de persoonsgegevens niet correct of onvolledig zijn, dan mag u ons vragen om deze te corrigeren of aan te vullen U mag ons vragen om de verwerking te beperken, bezwaar te maken tegen het vastleggen... Lees meer
Privacy: hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
We zullen uw persoonsgegevens nooit langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze vastgelegd hebben. De wet schrijft in bepaalde gevallen expliciet voor hoe lang we gegevens moeten bewaren. Dit is bijvoorbeeld in de Archiefwet vastgelegd. Op basis van deze archiefwet zijn gemeentelijke selectielijsten vastgesteld. We houden ons aan de termijnen uit de... Lees meer