Over de gemeente

Privacy: inzage of wijziging
Hoe dient u een verzoek voor inzage of wijziging persoonsgegevens in? U kunt een inzageverzoek sturen of een ander verzoek door het online formulier in te vullen. Om u goed te kunnen helpen, raden we u aan om zo specifiek mogelijk te zijn om welke persoonsgegevens u inzage wenst en om zo duidelijk mogelijk te... Lees meer
Privacy: welke rechten heeft u?
U heeft vanuit de privacywetgeving een aantal rechten: U mag inzage vragen welke persoonsgegevens we van u vastgelegd hebben Als de persoonsgegevens niet correct of onvolledig zijn, dan mag u ons vragen om deze te corrigeren of aan te vullen U mag ons vragen om de verwerking te beperken, bezwaar te maken tegen het vastleggen... Lees meer
Privacy: hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
We zullen uw persoonsgegevens nooit langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze vastgelegd hebben. De wet schrijft in bepaalde gevallen expliciet voor hoe lang we gegevens moeten bewaren. Dit is bijvoorbeeld in de Archiefwet vastgelegd. Op basis van deze archiefwet zijn gemeentelijke selectielijsten vastgesteld. We houden ons aan de termijnen uit de... Lees meer
Privacy: hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
Om uw persoonsgegevens te beveiligen neemt de gemeente Heerenveen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen hebben we in ons informatiebeveiligingsbeleid opgenomen. Dit beleid is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). Op de website van de BIG leest u hier meer informatie over.... Lees meer
Privacy: wie zijn de ontvangers van deze gegevens?
We zullen uw persoonsgegevens niet zomaar delen met derden. We volgen de regels die hiervoor gelden, zoals bijvoorbeeld rond de regels over doelbinding. Doelbinding betekent dat gegevens alleen gedeeld worden als dit past binnen het doel waarvoor we de gegevens hebben verwerkt. Ook bekijken we of we een wettelijke reden voor het delen van de... Lees meer