Professionals

Driehoekzorg: informatie voor zorgprofessional

Gemeente Heerenveen is opgedeeld in zes verschillende woonservicezones (WSZ), waar verschillende zorg- en hulpverleners aan gekoppeld zijn. De wens is om de samenwerking te verstevigen en uit te breiden met het sociaal domein. Huisartsen, wijkverpleegkundigen, meitinkers en het preventieteam uit de zelfde zone worden gekoppeld waardoor wij meer wijkgericht kunnen werken en inwoners dichtbij de... Lees meer