380kV hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens

Aanleg 380kV verbinding Vierverlaten-Ens

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT onderzoeken de aanleg van een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten (bij Groningen) en Ens (Noordoostpolder). Op het kaartje is te zien dat deze verbinding mogelijk via de gemeente Heerenveen loopt. Doel hiervan is om de energietransitie mogelijk te maken en toekomstige knelpunten in het elektriciteitsnet te voorkomen. In februari 2024 is hiervoor de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) vastgesteld. In dit onderzoeksplan staan tracéalternatieven met een corridor van 5 kilometer breed.

zie ook het kaartje (klik op de afbeelding om deze te vergroten).

Notitie Reikwijdte en Details (NRD)

Het onderzoeksplan voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens is vastgesteld door de minister voor Klimaat en Energie. Op 8 februari 2024 is deze gepubliceerd in de Staatscourant. Dit onderzoeksplan heet de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (de NRD). Hierin staat welke tracéalternatieven worden onderzocht en welke milieuonderzoeken worden uitgevoerd. In juni en juli 2023 lag het voorstel hiervoor ter inzage. Iedereen kon toen reageren. De reacties zijn betrokken bij het vaststellen van het onderzoeksplan.

U vindt het onderzoeksplan (de NRD) op de website van RVO Vierverlaten – Ens. In deze NRD leest u welke alternatieven worden onderzocht op welke milieueffecten en tot in welk detail dat gebeurt. In de NRD staat ook de Nota van Antwoord. Hierin staat de inhoud van de reacties die zijn binnengekomen in juni en juli 2023 tijdens de terinzagelegging van de concept-NRD en de reactie van de minister voor Klimaat en Energie daarop.

Meer informatie

Op de website van TenneT leest u meer over het project. Hier vindt u ook een projectatlas, een online kaart waar u ook uw vragen, zorgen of suggesties kunt meegeven aan het projectteam.

Geplaatst op 11 maart 2024, 07:15 | Gewijzigd op 12 april 2024, 12:28

Nieuws