Funderingsloket Fryslân

De fundering is de constructie die een pand draagt. Als een fundering het pand niet meer kan dragen, kan dat op termijn veel schade veroorzaken. Bij het Funderingsloket Fryslân kunt u melding maken van mogelijke funderingsschade aan panden in het Friese veenweidegebied. Ook kunt u er terecht voor informatie over onderzoek en aanpak van mogelijke funderingsschade.

Ken uw fundering

Omdat de fundering in de grond onder de woning is aangebracht, is deze niet zichtbaar. Veel huiseigenaren weten daarom niet welke fundering er onder hun woning zit en in welke staat deze verkeert. Een slechte fundering kan leiden tot scheuren, verzakkingen of zelfs instortingsgevaar. Het is daarom belangrijk kennis te hebben van de staat van de fundering.

Houten paalfundering

Tot ongeveer 1970 werden er vooral houten palen gebruikt om woningen te funderen. Daarna werd overgestapt op beton. Een houten paalfundering kan worden aangetast door meerdere oorzaken. Bijvoorbeeld door schimmels (paalrot), bacteriën, (palenpest) of  te weinig of te korte palen. Om ernstige schade te voorkomen is het belangrijk te weten wat de staat van uw houten paalfundering is. Ook zijn sommige woningen gefundeerd op ‘staal’. Dan is de woning rechtstreeks op een verbrede (vaak gemetselde) voet op de bodem gefundeerd. Hier kan verzakking optreden bij ongelijkmatige inklinking van de bodem. In het Friese veenweidegebied hebben we te maken met bodemdaling door veenoxidatie en dalende grondwaterstanden. Houten funderingen zijn dan extra kwetsbaar.

Waarvoor kunt u terecht bij het Funderingsloket Fryslân?

De provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese veenweidegemeenten hebben gezamenlijk het Funderingsloket Fryslân ingesteld. Hier kunt u funderingsschade melden en informatie krijgen over de stappen die u vervolgens kunt zetten om een fundering te laten onderzoeken en herstellen.

Het Funderingsloket Fryslân wordt beheerd door het landelijke Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Dit is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft om kennis rond funderingen te verzamelen, te verbeteren en te delen.

Geplaatst op 11 december 2020, 07:37 | Gewijzigd op 30 mei 2024, 10:31

Nieuws