Hedwich Rinkes

Hedwich Rinkes (CDA, 1978) is sinds 2020 wethouder. Ze was vanaf 2014 raadslid. In die functie was Hedwich sinds 2018 voorzitter van de Auditcommissie.

In de afgelopen jaren werkte zij in de zorgsector, waarvan de laatste jaren als programmamanager bij ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen.

Stel uw vraag aan wethouder Hedwich Rinkes.

Portefeuille

 • Economie (inclusief recreatie/toerisme)
 • Werk en Inkomen
 • Cultuur
 • Integraal beheer openbare ruimte
 • Klimaatadaptatie/biodiversiteit
 • Financiën
 • Grondzaken/grondbedrijf
 • Derde locoburgemeester

Nevenfuncties

 • Algemeen Bestuur Bedrijvenpark A7
 • Dagelijks Bestuur Bedrijvenpark A7
 • Algemeen Bestuur De Marrekrite
 • Aandeelhoudersvergadering NV Bank Nederlandse gemeenten (BNG)
 • Lid Coöperatie Openbare Verlichting en Energie Fryslân
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling SW Fryslân
 • Lid commissie VFG, recreatie en toerisme
 • Lid commissie VFG, Europa en internationaal
 • Lid commissie VFG, werk en inkomen
 • Lid commissie VFG, cultuur
 • Lid commissie VFG, financiën