Jaap van Veen

Jaap van Veen (VVD, 1983) is wethouder sinds 2018. Vanaf 2010 zat Jaap in de gemeenteraad. Hij was voorzitter van de Auditcommissie, Commissielid Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu en Commissielid Algemene Zaken.

Van 2010 tot 2018 was Jaap van Veen werkzaam voor BMC Implementatie in Amersfoort. Waarvan hij de laatste 4 jaar accountmanager Noord- en Oost-Nederland was op gebied van Financien en Bedrijfsvoering.

Stel uw vraag aan Jaap van Veen.

Portefeuille

  • Ruimtelijke Ontwikkeling en omgevingsvisie
  • Bereikbaarheid, verkeer en vervoer + parkeren (RSP gelden)
  • Afval en Circulaire economie
  • Wonen (woonvisie, afspraken met corporaties)
  • Vergunningen
  • Bodem (waterwinning, gaswinning en geothermie)
  • Waterbeheer
  • Derde locoburgemeester