Jaap van Veen - Gemeente Heerenveen

Jaap van Veen

Jaap van Veen (VVD, 1983) is wethouder sinds 2018. Vanaf 2010 zat Jaap in de gemeenteraad. Hij was voorzitter van de Auditcommissie, Commissielid Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu en Commissielid Algemene Zaken.

Van 2010 tot 2018 was Jaap van Veen werkzaam voor BMC Implementatie in Amersfoort. Waarvan hij de laatste 4 jaar accountmanager Noord- en Oost-Nederland was op gebied van Financien en Bedrijfsvoering.

Stel uw vraag aan Jaap van Veen.

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ontwikkeling en omgevingsvisie
 • Bereikbaarheid, verkeer en vervoer + parkeren (RSP gelden)
 • Afval en Circulaire economie
 • Wonen (woonvisie, afspraken met corporaties)
 • Vergunningen
 • Bodem (waterwinning, gaswinning en geothermie)
 • Waterbeheer
 • Derde locoburgemeester

Wijk-/dorpwethouder

Nevenfuncties

 • VFG Pfo Ruimte en Wonen, lid
 • VFG Algemene Leden Vergadering, lid
 • AB Business Park Friesland, lid Algemeen Bestuur
 • AB Hûs en Hiem, lid Algemeen Bestuur
 • Raad van Toezicht Openbare Verlichting, lid
 • AvA Afvalsturing Friesland NV, lid Aandeelhoudersvergadering
 • AvA NV Fryslân Miljeu, lid Aandeelhoudersvergadering
 • AvA Fryslân Miljeu Zuidoost BV, lid Aandeelhoudersvergadering
 • Bestuurlijke begeleiding Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk, lid
 • PBOW Breed, lid
 • BO RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling, lid
 • OVVF/ROF, lid
 • AB FUMO, lid Algemeen Bestuur
 • DB FUMO, lid Dagelijks Bestuur
 • Bestuurlijk overleg IGOR, lid
 • Pfo IGOR voor gemeenten, lid
 • Bestuurlijk overleg Heerenveen-Wetterskip Fryslân, lid
 • Bestuurlijk overleg Woningcorporaties, lid
 • Bestuurlijk overleg Alliade/Meriant, lid
 • AB Stichting Echtelieden Heida-Faber Fonds, lid Algemeen Bestuur
 • Stichting GBKN Fryslân, afgevaardigde van het college
 • Bestuurlijk overleg LTO Noord, lid
 • Bestuurlijk overleg Veenweidevisie, lid
 • Programmabestuur Streekagenda, lid