Jaap van Veen

Jaap van Veen

Jaap van Veen (VVD, 1983) is wethouder sinds 2018. Vanaf 2010 zat Jaap in de gemeenteraad. Hij was voorzitter van de Auditcommissie, Commissielid Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu en Commissielid Algemene Zaken

Van 2010 tot 2018 was Jaap van Veen werkzaam voor BMC Implementatie in Amersfoort. Waarvan hij de laatste 4 jaar accountmanager Noord- en Oost-Nederland was op gebied van Financiën en Bedrijfsvoering.

Stel uw vraag aan Jaap van Veen.

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ontwikkeling en omgevingsvisie
 • Bereikbaarheid, verkeer en vervoer + parkeren (RSP gelden)
 • Afval en Circulaire economie
 • Wonen (woonvisie, afspraken met corporaties)
 • Vergunningverlening en toezicht
 • Bodem (waterwinning, gaswinning en geothermie)
 • Waterbeheer
 • Tweede locoburgemeester

Nevenfuncties

 • Algemeen bestuur Bedrijvenpark A7
 • Algemeen bestuur Welstandzorg Hûs en Hiem
 • Dagelijks bestuur Welstandzorg Hûs en Hiem
 • Algemeen bestuur Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
 • Dagelijks bestuur Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
 • Auditcommissie Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
 • Dagelijks Bestuur (lid commissie van Regenten) Stichting Echtelieden Heida-Faber Fonds
 • Afgevaardigde college afhankelijk van agenda Stichting GBKN Friesland
 • Aandeelhoudersvergadering Afvalsturing Friesland NV
 • Aandeelhoudersvergadering NV Fryslân Miljeu
 • Aandeelhoudersvergadering Fryslân Milieu Zuidoost BV
 • Lid commissie VFG, Ruimte en Wonen
 • Lid Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water (PBOW)
 • Lid Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslan (ROF)
 • Lid Overleg Verkeer en Vervoer Fryslan (OVVF)
 • Lid stuurgroep Aldeboarn De Deelen (ADD)
 • Kascommissielid VFG