Overlijden aangeven

Als iemand overlijdt, moet de gemeente binnen zes werkdagen daarvan officieel op de hoogte zijn. De uitvaartverzorger kan aangifte van overlijden doen, maar ook een familielid of een vriend. U regelt het in het gemeentehuis. 

Meenemen

  • uw geldig identiteitsbewijs
  • verklaring van overlijden, opgesteld door de behandelend arts of de gemeentelijk lijkschouwer
  • verklaring over de doodsoorzaak voor het CBS (B-envelop), afgegeven door de behandelend arts
  • als u het wilt laten bijwerken: het trouwboekje
  • bij onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar begrafenis of crematie, afgegeven door de officier van justitie
  • als uitstel van begrafenis of crematie noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een arts
  • als de overledene zich ter beschikking wil stellen aan de wetenschap: verzoek aan de burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding

Na de aangifte

U ontvangt van de gemeente een uittreksel uit het overlijdensregister en een schriftelijke toestemming voor het begraven of cremeren van de overledene.

Kosten

  • €15,70 (uittreksel)

Ondernemers

Ondernemers kunnen online aangifte doen via een formulier. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig.