Overzicht

Als iemand overlijdt, moet de gemeente binnen zes werkdagen daarvan officieel op de hoogte zijn. De uitvaartverzorger kan aangifte van overlijden doen, maar ook een familielid of een vriend. U regelt het in het gemeentehuis.

Meenemen

  • uw geldig identiteitsbewijs
  • verklaring van overlijden, opgesteld door de behandelend arts of de gemeentelijk lijkschouwer
  • verklaring over de doodsoorzaak voor het CBS (B-envelop), afgegeven door de behandelend arts
  • als u het wilt laten bijwerken: het trouwboekje
  • bij onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar begrafenis of crematie, afgegeven door de officier van justitie
  • als uitstel van begrafenis of crematie noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een arts
  • als de overledene zich ter beschikking wil stellen aan de wetenschap: verzoek aan de burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding

Na de aangifte

U ontvangt van de gemeente een uittreksel uit het overlijdensregister en een schriftelijke toestemming voor het begraven of cremeren van de overledene.

Kosten

  • €13,20 (uittreksel)

Ondernemers

Ondernemers kunnen online aangifte doen via een formulier. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig.