Bestuur

Besluiten B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) maakt plannen en beleid voor de gemeente. Bijna elke week vergadert het college daarover. De besluiten die het college neemt kunt u inzien via ibabsonline. Besluitenlijsten tot en met 4 oktober 2022 kunt u vinden in ons webarchief.... Lees meer

Participatieraad

De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente Heerenveen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. De Participatieraad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen. Meer weten? De samenstelling, adviezen, vergaderagenda’s en -verslagen vindt... Lees meer

Gemeentesecretaris Jeroen van Leeuwestijn

De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar van de gemeente. Daarnaast is hij de belangrijkste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. De gemeentesecretaris van Heerenveen is Jeroen van Leeuwestijn. Taken gemeentesecretaris De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gemeentelijke organisatie. Samen met de ambtenaren van de gemeente voert hij de besluiten van... Lees meer