Bestuur - Gemeente Heerenveen

Bestuur

Rekenkamercommissie
Rekenkamercommissie gemeente Heerenveen Commissieleden Voorzitter de heer R. Afman, en leden mevrouw E. Lukovac (midden) en mevrouw G. Seinen (links). Vanuit de griffie is als secretaris toegevoegd mevrouw J.A. Elzinga. Nevenfuncties rekenkamercommissieleden. Wat doet de rekenkamercommissie? De rekenkamercommissie doet voor de gemeenteraad onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid en ondersteunt daarmee de... Lees meer
College van B&W
Het college van burgemeester en wethouders (B en W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit de burgemeester en drie wethouders. De burgemeester is de voorzitter. De wethouders hebben ieder hun eigen taken (portefeuille). Wat doet het college? Het college van B en W maakt plannen en beleid voor de gemeente. De... Lees meer
Besluiten B&W
Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders (B&W). De besluiten die het college neemt, komen in een besluitenlijst. Deze kunt u hier inzien. Besluitenlijst 3 december 2019 (PDF 386 kB) Besluitenlijst 26 november 2019 (PDF 387 kB) Besluitenlijst 19 november 2019 (PDF 400 kB) Besluitenlijst 12 november 2019 (PDF 404 kB) Archief Besluitenlijst... Lees meer
Participatieraad
De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente Heerenveen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. De Participatieraad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen. Meer weten? De samenstelling, adviezen, vergaderagenda’s en -verslagen vindt... Lees meer
Regelingen
Aan welke regelingen en spelregels moet iedereen binnen de gemeente Heerenveen zich houden? Kijk op de website Overheid.nl. Hier kunt u zoeken in alle gemeentelijke, provinciale en landelijke regelingen.... Lees meer
Gemeentesecretaris
De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar van de gemeente. Daarnaast is hij de belangrijkste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Taken gemeentesecretaris De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gemeentelijke organisatie. Samen met de ambtenaren van de gemeente voert hij de besluiten van het college en de gemeenteraad uit. Om het... Lees meer
Bestuurlijke informatie opvragen
Welke informatie kunt u krijgen? Volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kunt u alle bestuurlijke informatie krijgen behalve als: economische of financiële belangen van de gemeente in gevaar komen er vertrouwelijke gegevens in staan de gemeente niet goed meer kan inspecteren, controleren of toezicht houden de privacy van personen in gevaar komt Wat zet... Lees meer