Bestuur

Raadsagenda 2022-2026

De gemeenteraad heeft op 9 juni 2022 de raadsagenda Heerenveen 2022-2026 (PDF 1 MB) vastgesteld. De raadsagenda is in een mooi proces door de gezamenlijke fracties van de gemeenteraad van Heerenveen opgesteld. Over de onderwerpen in deze agenda wil de raad in ieder geval belangrijke besluiten nemen in de bestuursperiode 2022- 2026. Belangrijkste vraagstukken voor... Lees meer

Wet open overheid

Wilt u meer informatie over het beleid van de gemeente en de uitvoering daarvan? Dan kunt u de gemeente vragen om die informatie openbaar te maken. Dit staat in de Wet open overheid ( Woo). Een vraag om informatie noemen we een Woo-verzoek.  Een Woo-verzoek is niet altijd nodig Veel informatie binnen de gemeente is... Lees meer

Hoe werkt de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Heerenveen. De gemeenteraad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen over bijvoorbeeld geld en de gemeentelijke wetten (verordeningen). Gemeenteraad De gemeenteraadsleden verzamelen ideeën bij inwoners, ondernemers en organisaties. Daarna discussiëren ze hierover in een commissievergadering en nemen besluiten in de raadsvergaderingen. Vervolgens voert het college van burgemeester en... Lees meer

Gemeenteraad

De gemeenteraad is door de inwoners gekozen en bestuurt de gemeente. De gemeenteraad bepaalt het beleid en controleert het college van burgemeester en wethouders op de uitvoering ervan. Op de afbeelding ziet u welke mensen lid zijn van de gemeenteraad.  Lees meer via onderstaande tegels Klik op één van de onderstaande onderwerpen om meer te... Lees meer

Financiën

De gemeente Heerenveen stelt jaarlijks verschillende documenten op over de gemeentelijke financiën. Hierin wordt zowel naar de toekomst gekeken, als verantwoording afgelegd over het verleden. Financiële documenten De Begroting De Themabegroting geeft aan welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, hoeveel geld dat kost en op welke manier het betaald gaat worden. Op donderdagavond 10 november heeft... Lees meer

Onderzoeken rekenkamercommissie

Rapportage Woonvisie 2015-2020  – Evaluatie Woonvisie 2015-2020 Rekenkamerrapport onderzoek Evaluatie Woonvisie 2015-2020 (PDF 1 MB) Rapportage Omgevingswet – Klaar voor de Omgevingswet rapport rekenkamercommissie: Klaar voor de Omgevingswet (PDF 1 MB) Raadsbrief – Implementatie Omgevingswet (PDF 1 MB) Rapportage rekenkameronderzoek bejegening bijstandsgerechtigden Rekenkamerrapport Bejegening Bijstandsgerechtigden (PDF 3 MB) Persbericht Rekenkamercommissie Heerenveen  (PDF 197 kB) Rectificatie... Lees meer

Rekenkamercommissie

Wat doet de rekenkamercommissie? De Rekenkamercommissie is onafhankelijk en onderzoekt of de gemeenteraad en het college goed hun werk doen en doet daarover aanbevelingen aan de gemeenteraad. De vragen die de commissie stelt zijn: Levert het werk van de gemeente dát op wat bedoeld is? Is tijd, kennis en geld goed ingezet? Voldoet dat wat... Lees meer

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B en W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders. De burgemeester is de voorzitter. De wethouders hebben ieder hun eigen taken (portefeuille). Wat doet het college? Het college van B en W maakt plannen en beleid voor de gemeente.... Lees meer