Bestuur

Regelingen
Aan welke regelingen en spelregels moet iedereen binnen de gemeente Heerenveen zich houden? Kijk op de website Overheid.nl. Hier kunt u zoeken in alle gemeentelijke, provinciale en landelijke regelingen. Lees meer
Jeroen van Leeuwestijn
Gemeentesecretaris
De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar van de gemeente. Daarnaast is hij de belangrijkste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Taken gemeentesecretaris De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gemeentelijke organisatie. Samen met de ambtenaren van de gemeente voert hij de besluiten van het college en de gemeenteraad uit. Om het... Lees meer
Bestuurlijke informatie opvragen
Welke informatie kunt u krijgen? Volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kunt u alle bestuurlijke informatie krijgen behalve als: economische of financiële belangen van de gemeente in gevaar komen er vertrouwelijke gegevens in staan de gemeente niet goed meer kan inspecteren, controleren of toezicht houden de privacy van personen in gevaar komt Wat zet... Lees meer