Wet open overheid

Wilt u meer informatie over het beleid van de gemeente en de uitvoering daarvan? Dan kunt u de gemeente vragen om die informatie openbaar te maken. Dit staat in de Wet open overheid ( Woo). Een vraag om informatie noemen we een Woo-verzoek. De Woo vervangt per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur.

Een Woo-verzoek is niet altijd nodig

Veel informatie binnen de gemeente is al openbaar. De Woo geldt niet voor informatie die al openbaar is. U kunt die informatie zelf opzoeken. Collegebesluiten en raadsstukken vindt u terug op ibabsonline. Aangevraagde en verleende vergunningen leest u via de pagina publicaties, bekendmakingen en lokale regelgeving.

Een Woo-verzoek doen

Is de informatie die u wilt niet openbaar, dan kunt een Woo-verzoek doen. Dit kan op verschillende manieren:

Gemeente Heerenveen
Postbus 15.000
8440 GA Heerenveen

Goed om te weten: een Woo-verzoek kunt u niet per e-mail indienen.

Vermeld in uw verzoek altijd:

  • Dat het om een Woo-verzoek gaat
  • Welke documenten u wilt inzien en over welke periode
  • Hoe u de informatie wilt ontvangen
  • Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres

Wanneer krijgt u een besluit?

De gemeente neemt zo snel mogelijk een besluit over uw Woo-verzoek. Het nemen van een besluit duurt minimaal 4 weken. Wij laten het weten als het langer duurt. Als wij uw verzoek goedkeuren, krijgt u de documenten waar de informatie die u vraagt in staat. Wij zijn niet verplicht om overzichten of samenvattingen van informatie voor u te maken.

Niet alle informatie is openbaar

Wij mogen geen informatie openbaar maken als:

  • daardoor onze economische of financiële belangen in gevaar komen;
  • er vertrouwelijke gegevens in staan;
  • wij niet goed meer kunnen inspecteren, controleren of toezicht houden
  • de privacy van personen in gevaar komt;
  • de veiligheid van personen of bedrijven in gevaar komt;
  • ons goed functioneren of dat van een andere bestuursorganen in gevaar komt.

Hoe kunt u de informatie inzien?

Wij sturen de informatie bij voorkeur digitaal. U kunt de informatie ook op het gemeentehuis inzien. Het digitaal toesturen of inzien van de informatie is gratis. Als u de documenten toch op papier wilt ontvangen, kunt u dat aangeven. U betaalt in dat geval €0,35 per pagina op A4 formaat. Wij laten u later weten hoe hoog de kosten zijn en hoe u deze kosten betaalt.

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op als u vragen hebt. Of als u twijfelt over de openbaarheid van informatie. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 14 0513 of via e-mail gemeente@heerenveen.nl.