Wet open overheid

Wilt u meer informatie over het beleid van de gemeente en de uitvoering daarvan? Dan kunt u de gemeente vragen om die informatie openbaar te maken. Dit staat in de Wet open overheid ( Woo). Een vraag om informatie noemen we een Woo-verzoek. 

Een Woo-verzoek is niet altijd nodig

Veel informatie binnen de gemeente is al openbaar. De Woo geldt niet voor informatie die al openbaar is. U kunt die informatie zelf opzoeken. Collegebesluiten en raadsstukken vindt u terug op ibabsonline. Aangevraagde en verleende vergunningen leest u via de pagina publicaties, bekendmakingen en lokale regelgeving.

U heeft andere informatie nodig, wat nu?

U kunt op twee manieren om informatie van de gemeente verzoeken, namelijk via een informatieverzoek of Woo-verzoek. Wij leggen hieronder uit wat het verschil is.

Een informatieverzoek

Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. U heeft deze informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of voor een bezwaarprocedure. Uit dit verzoek volgt geen formele procedure en de informatie die we u sturen maken we niet openbaar. U kunt een informatieverzoek op verschillende manieren doen. Deze manieren zijn terug te vinden op de pagina Uw vraag… onze service! – Gemeente Heerenveen

Een Woo-verzoek

Een Woo-verzoek kunt u indienen wanneer u publieke informatie wenst openbaar te maken of als u informatie over een organisatie die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt openbaar wilt maken. Als deze informatie nog niet openbaar is kunt u een Woo-verzoek indienen. Op dit verzoek wordt dan een formeel besluit genomen. Houdt hierbij rekening dat de gemeente Woo-verzoeken, Woo-besluiten en de bijbehorende documenten digitaal, maar geanonimiseerd, publiceert op grond van de Wet open overheid.*

*Op dit moment is publicatie nog niet aan de orde, maar de gemeente probeert dit zo spoedig mogelijk te realiseren.

Een Woo-verzoek doen

Dit kan op verschillende manieren:

Gemeente Heerenveen
Postbus 15.000
8440 GA Heerenveen

Goed om te weten: een Woo-verzoek kunt u niet per e-mail indienen.

Vermeld in uw verzoek altijd:

  • Dat het om een Woo-verzoek gaat
  • Welke documenten u wilt inzien en over welke periode
  • Hoe u de informatie wilt ontvangen
  • Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres

Wanneer krijgt u een besluit?

De gemeente neemt zo snel mogelijk een besluit over uw Woo-verzoek. Het nemen van een besluit duurt uiterlijk 4 weken. Dit kan met twee weken worden verlengd als het verzoek ingewikkeld of groot is. Wij laten het weten als het langer duurt. Als wij uw verzoek goedkeuren, krijgt u de documenten waar de informatie die u vraagt in staat. Wij zijn niet verplicht om overzichten of samenvattingen van informatie voor u te maken.

Niet alle informatie is openbaar

Wij mogen geen informatie openbaar maken als:

  • daardoor onze economische of financiële belangen in gevaar komen;
  • er vertrouwelijke gegevens in staan;
  • wij niet goed meer kunnen inspecteren, controleren of toezicht houden
  • de privacy van personen in gevaar komt;
  • de veiligheid van personen of bedrijven in gevaar komt;
  • ons goed functioneren of dat van een andere bestuursorganen in gevaar komt.

Hoe kunt u de informatie inzien?

Wij sturen de informatie bij voorkeur digitaal. U kunt de informatie ook op het gemeentehuis inzien. Het digitaal toesturen of inzien van de informatie is gratis. Als u de documenten toch op papier wilt ontvangen, kunt u dat aangeven. U betaalt in dat geval €0,35 per pagina op A4 formaat. Wij laten u later weten hoe hoog de kosten zijn en hoe u deze kosten betaalt.

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op als u vragen hebt. Of als u twijfelt over de openbaarheid van informatie. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 14 0513 of via e-mail gemeente@heerenveen.nl.