Register buitenlandse reizen

Een dienstreis is een reis die de burgemeester of een wethouder maakt in het kader van zijn/haar functie.

Register en verslag

Na afstemming binnen het college wordt de (voorgenomen) reis in het register geplaatst. In dit register staat welke bestuurder wanneer naar welke bestemming is geweest en wat het doel was van de dienstreis. Na afloop komt er ook een verslag van de reis bij waarin de reis- en verblijfskosten zijn opgenomen. Dit hebben we zo vastgelegd in de Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders (PDF 95 kB) van onze gemeente.

Overzicht buitenlandse reizen

  • Van 10 tot en met 13 oktober 2022 heeft het college van B&W samen met de gemeentesecretaris Brussel bezocht voor de European Week of Regions and Cities. Een verslag van dit bezoek leest u in Verslag European week 2022 (PDF 2 MB).