Jeugd en onderwijs

Albertine Agnesschool en Skoatterwiis gezonde school
De Albertine Agnesschool in Oranjewoud en Skoaterwiis in Oudeschoot hebben beide het certificaat Sport en Bewegen gehaald van het vignet Gezonde School. Lees meer Daarnaast haalde Skoatterwiis ook het deelcertificaat Gezonde Voeding. Beide scholen hebben dit gevierd met het onthullen van het vignet door wethouder Hans Broekhuizen en een sportieve activiteit. Bewegen, gezond eten en... Lees meer
Water drinken in de schijnwerpers
Afgelopen anderhalf jaar hebben we veel kinderen, ouders, kinderopvang en scholen in de hele gemeente en extra in De Greiden gestimuleerd om meer water te drinken. En dat heeft geholpen. Van de kinderen drinkt 85% daar nu 2 of 3 keer per dag water. Dat is een toename van 8%. Maar we hebben nog veel... Lees meer
203 kinderkoks: record naar Heerenveen!
203 Kinderen van groep 7 en 8 van de Heerenveens basisscholen Ekke de Haanschool, Het Kompas, de Roerganger en het Vogelnest hebben op maandag samen met DenR Catering en JOGG het Nederlands record kinderkoken behaald. Met de recordpoging gaven ze ook meteen de aftrap voor de campagne “Groente … zet je tanden er in!” in... Lees meer
Vignet Gezonde school voor de beide scholen in Akkrum
Er zit beweging in de Akkrumer basisscholen, en stevig ook. Woensdag 25 januari bevestigde wethouder Hans Broekhuizen dat de scholen goed bezig zijn door de uitreiking van het vignet Gezonde School. Obs Akkrum en de ds. Hasperskoalle verdienen het keurmerk, omdat ze bewust bezig zijn met de gezondheid van hun leerlingen. Tijdens en na schooltijd... Lees meer
Meisje met gebalde vuist
Bernelintsje
Voor het tweede jaar op rij reikt de gemeente Heerenveen het ‘Bernelintsje’ uit aan kinderen uit de gemeente Heerenveen, die zich belangeloos inzetten voor andere mensen in de gemeente. Locoburgemeester Jelle Zoetendal reikt het “Bernelintsje” uit aan kinderen in de leeftijd van vier tot en met zeventien jaar die iets bijzonders hebben gedaan. Niet twijfelen,... Lees meer
Meisje klimt in boom
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)
Sinds september 2015 is Heerenveen een JOGG-gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht en maakt zich sterk om het aantal kinderen met overgewicht terug te dringen. Hierbij richten we ons niet op het kind zelf, maar om de omgeving waarin het kind opgroeit. Wat staat er op het menu bij de sportkantine? Wat gaat... Lees meer
Kinderopvang
Zoekt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, gastouderbureau of een gastouder bij u in de buurt? Kijk dan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). In deze lijst vindt u alle kinderopvangvoorzieningen die voldoen aan de Wet op de kinderopvang. Recht op kinderopvangtoeslag U als ouder heeft alleen recht op kinderopvangtoeslag... Lees meer
Leerlingenvervoer
Kinderen die ver van school wonen of door een beperking of handicap niet zelfstandig naar school kunnen, kunnen gebruik maken van het leerlingenvervoer. Wat is leerlingenvervoer? Ouders zijn er altijd verantwoordelijk voor dat hun kinderen naar school gaan. Normaal gesproken betekent dit dat u als ouder er voor zorgt dat uw kinderen veilig op school... Lees meer