Vrije dagen buiten vakantie om

Wilt u buiten de schoolvakantie op vakantie met uw kind? Of is er een speciale gelegenheid waardoor uw kind een dag van school moet missen? Dan kunt u dit aanvragen bij het schoolhoofd of de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Buiten de schoolvakanties op vakantie?

U kunt een verzoek om buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan doen bij de schooldirecteur. Een aanvraag kan de schooldirecteur alleen toekennen als u aan alle drie de volgende voorwaarden voldoet:

  • Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.
  • Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.
  • Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

De extra vakantie is nooit langer dan tien dagen.

Extra vrije dag?

In bijzondere gevallen kunt u een of meer vrije dagen aanvragen voor uw kind. Deze toestemming kunt u aanvragen bij de schooldirecteur voor maximaal tien schooldagen. Bijzonder gevallen zijn:

  • Een verhuizing
  • Een huwelijk en viering van een 12,5 , 25-, 40-, 50- of 60-jarig van directe familie
  • Huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten
  • Viering van een 25-, 40- of 50-jarig dienstverband
  • Ernstige ziekte of overlijden van directe familie

Meer dan 10 dagen?

Aanvragen voor meer dan tien vrije dagen richt u aan de leerplichtambtenaar. Dit kunt u doen met een online formulier, hiervoor heeft u DigiD nodig.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de inspectie? Dan kunt u daartegen bezwaar indienen bij de gemeente. Dit kunt u doen met een online formulier (met DigiD)

Meer informatie

Meer informatie over extra vrije dagen vindt u op de website van de landelijke overheid. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaren via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0513.