Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Maak je je zich zorgen over de taal- en/of sociale ontwikkeling van jouw peuter van twee of drie jaar? Misschien is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) dan een goed idee voor jouw kind.

Wat is VVE?

VVE is extra begeleiding op de peuteropvang. Er is veel aandacht voor taal en sociale ontwikkeling. Tijdens het spelen met andere kinderen, maar ook door de extra aandacht van begeleiders.

Wanneer VVE?

Als het consultatiebureau denkt dat jouw kind wat extra ondersteuning in de ontwikkeling kan gebruiken, krijgt hij of zij een VVE-indicatie. Je kunt dit ook zelf aangeven, samen met jouw wordt bekeken of VVE geschikt is.

Hoeveel uur?

Vanaf twee jaar gaat jouw kind twee dagdelen per week naar de peuteropvang. Een dagdeel duurt vier uur. Vanaf 2,5 jaar gaan kinderen met een VVE-indicatie vier dagdelen per week. In de leeftijd van 2 tot 2,5 jaar heeft jouw kind de mogelijkheid om uit de dagdelen uit te breiden van 2 naar 4 dagdelen. Dit gaat in overleg met de locatie en de VVE-toeleider. Deze twee extra dagdelen zijn gratis. De VVE-indicatie loopt door tot zeven jaar. Dus als het nodig is, wordt gezamenlijk besproken welke extra begeleiding nodig én mogelijk is op school.

VVE-toeleider

Als jouw kind een VVE-indicatie heeft gekregen, dan krijg je begeleiding van een VVE-toeleider. Jullie gaan in gesprek over het kiezen van en aanmelden voor een VVE-locatie. Ook wordt er besproken wat er van jou verwacht wordt en welke ondersteuning mogelijk (nog meer) nodig is. Zodra de aanmelding bij de VVE-locatie gedaan is, zal er een startgesprek plaatsvinden met ouders, de VVE-toeleider en de VVE-locatie. Vanaf dat moment draagt de VVE-toeleider de begeleiding over aan de jeugdverpleegkundige verbonden aan de VVE-locatie.

VVE-toeleiders Mireille Prins en Judith Tijsma
VVE-toeleiders Mireille Prins en Judith Tijsma

Niet elke peuteropvang biedt VVE aan. Vraag dit na bij de peuteropvang of het consultatiebureau.