Leerlingenvervoer

Kinderen die ver van school wonen of door een beperking of handicap niet zelfstandig naar school kunnen, kunnen gebruik maken van het leerlingenvervoer.

Wat is leerlingenvervoer?

Ouders zijn er altijd verantwoordelijk voor dat hun kinderen naar school gaan. Normaal gesproken betekent dit dat u als ouder er voor zorgt dat uw kinderen veilig op school komen. Wanneer de school verder weg ligt, brengt dit kosten met zich mee, meer kosten dan andere ouders hebben. Leerlingenvervoer is het vergoeden van de extra kosten die ouders hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.

Voor wie is het?

Voor ouders van kinderen:

 • voor wie de dichtstbijzijnde toegankelijke school ver weg ligt (afhankelijk van de school is de grens 4 of 6 kilometer)
 • die door een beperking of handicap niet zelf naar school kunnen reizen
 • die op een school van een bepaalde richting zitten die verder weg ligt

Naar welke scholen?

  • basisonderwijs
  • speciaal basisonderwijs
  • speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
  • voortgezet onderwijs (alleen voor leerlingen met een beperking of handicap)

Welke soorten leerlingenvervoer zijn er?

De gemeente kijkt altijd eerst of eigen vervoer of openbaar vervoer mogelijk is. De kosten daarvan krijgt u dan vergoed. Kan dit niet omdat bijvoorbeeld uw kind nog te jong is om zelf met de bus of trein te gaan, dan is er het aangepast vervoer. Aangepast vervoer betekent meestal dat uw kind samen met andere kinderen met een taxibusje vervoerd wordt naar de school.

Wat kost leerlingenvervoer?

In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage, gebaseerd op uw inkomen.

Leerlingenvervoer aanvragen?

U kunt een aanvraag voor leerlingenvervoer doen bij de gemeente. Dit kunt u digitaal doen met een aanvraagformulier. Hiervoor heeft u DigiD nodig. De gemeente kan in veel gevallen met de al aanwezige informatie zelf beoordelen of leerlingenvervoer nodig is. Soms is nog een advies nodig van een orthopedagoog. Dit gaat altijd in overleg met u.