Pleegzorg

Opgroeien in een gezin. Voor de meeste kinderen is dit de normaalste zaak van de wereld. Maar wat als de problemen in een gezin zo groot zijn dat een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen? Dan is (tijdelijk) wonen in een pleeggezin vaak het beste alternatief.

Een gezin waar een kind zich veilig kan voelen, liefde en aandacht krijgt en gewoon kind kan zijn.
De duur en vorm van pleegzorg kan variëren. Soms kan het ouders al ontlasten als hun kind maandelijks voor een paar weekenden bij een pleeggezin doorbrengt. Op die manier is het vaak mogelijk dat kinderen toch thuis kunnen blijven wonen.
Soms lopen problemen in een gezin zo hoog op dat er een crisis ontstaat. Er ontstaat dan een situatie die niet meer veilig is voor een kind. Een crisispleeggezin biedt een kind tijdelijk een plek om tot rust te komen. Om helder te krijgen wat de beste plek voor het kind is om op te groeien kan een medewerker van pleegzorg onderzoek doen. Binnen een jaar moet dan duidelijk worden of een kind weer terug naar huis kan, in een pleeggezin gaat wonen of op een andere plek. Als een kind voor langere tijd in een pleeggezin woont dan noemen we dat de opvoedingsvariant. Het kind blijft voor onbepaalde tijd in het pleeggezin wonen en pleegouders nemen de opvoeding op zich. Samen met ouders kijken we hoe zij contact kunnen houden met hun kind en invulling kunnen geven aan hun ouderrol.

Hoe word ik pleegouder?

Rijk of arm, samenwonend of alleen, homo of hetero; iedereen kan in principe pleegouder worden. Wat telt is dat u een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. We stellen wel enkele voorwaarden aan (nieuwe) pleegouders waaronder: u bent minimaal 21 jaar, heeft een stabiele leefsituatie en een verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming.
In Friesland wordt pleegzorg georganiseerd door Jeugdhulp Friesland (JHF), in samenwerking met het Leger des Heils (LdH) en de William Schrikker Groep (WSG). Op de website van jeugdhulp Friesland vindt u meer informatie. Daar kunt u zich ook opgeven voor een vrijblijvende informatiebijeenkomst. Pleegouders en hulpverleners delen daar hun ervaringen om u een zo goed mogelijk beeld te geven. Ze vertellen over pleegzorg en wat erbij komt kijken om pleegouder te worden. Om wat voor kinderen het gaat, hoe het voorbereidingstraject eruit ziet en welke ondersteuning Jeugdhulp Friesland biedt. Pleegouder worden is een grote stap. Het is niet niks om de zorg voor een kind op u te nemen. Ter voorbereiding op het pleegouderschap, doorlopen alle aspirant-pleegouders een (selectie)traject. Dit traject duurt ongeveer vier maanden.
Er is onderscheid tussen netwerkpleegzorg en bestandspleegzorg. Bij netwerkpleegzorg is er vóór de plaatsing al een band tussen het pleeggezin en het kind (familie, vrienden of kennissen). Bij bestandspleegzorg kennen pleeggezin en kind elkaar vooraf niet.