Gebruik gemeentegrond

Binnen de gemeentegrens is de gemeente Heerenveen eigenaar van parken, wegen, trottoirs, de berm en ander groen. Als u iets op gemeentegrond (openbare ruimte) wilt plaatsen of de grond wilt gebruiken heeft u toestemming nodig.

Gemeentegrond gebruiken

Plaatst u een bouwcontainer op de stoep? Of een hekwerk of een kraan op straat? In dit soort situaties heeft u een ontheffing nodig. Deze vraagt u minimaal 5 werkdagen voor het plaatsen van de zaken aan via een digitaal formulier. Heeft u verder vragen over het gebruik dan kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, telefoonnummer 14 0513.

Kosten

Aan de aanvraag van een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. De kosten die u moet betalen vindt u in de Verordening Precariobelasting. Voor een aanvraag voor het gebruiken van gemeentegrond betaalt u tenminste € 0,60 per m2 per week. U betaalt minimaal € 39,25 Daarnaast wordt € 82,30 in rekening gebracht voor het in behandeling van de aanvraag.


Snippergroen


Wilt u een stukje gemeentestrook kopen? In een aantal gevallen kunnen inwoners grond kopen om als tuin of tuinuitbreiding te gebruiken. Heeft u interesse? Neem contact op met de afdeling IBOR telefoonnummer 14 0513.

Heeft u snippergroen als deel van uw tuin of oprit in gebruik genomen? De gemeente kan u daarop aanspreken als u dit zonder overleg of toestemming doet. Neem in alle gevallen contact op met de afdeling IBOR (telefoonnummer 14 0513).

 

Geplaatst op 23 december 2016, 14:13 | Gewijzigd op 2 april 2024, 17:28

Nieuws