Wonen

Kentekenregistratie

Het centrum van Heerenveen is autoluw. Dit betekent dat bepaalde straten en gebieden in het centrum alleen toegankelijk zijn voor voetgangers, fietsers en andere niet gemotoriseerde voertuigen. Door auto’s te beperken, willen we een veilige en aantrekkelijke omgeving creëren voor onze inwoners en bezoekers. Autoluw centrum Om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde voertuigen het... Lees meer

Bomen en zonnepanelen

Schaduw van bomen kan er soms voor zorgen dat zonnepanelen minder elektriciteit opwekken. We krijgen daarom regelmatig vragen over of deze bomen gekapt of gesnoeid kunnen worden. We vinden bomen belangrijk, net als duurzame energie. Daarom maken we onderscheid in situaties met aanwezige bomen en nog aan te planten bomen. Wat doen we wel, wat... Lees meer

Veiligheid

Ervaart u overlast? Wilt u bijdragen aan een veilige buurt? Weet u wat u moet doen bij een ramp? Al deze informatie vind u op deze pagina. Lees meer

Damherten in Heerenveen

In en rond Oranjewoud/Katlijk leeft een grote groep damherten. Doordat deze groep te groot is geworden voor het gebied, ontstaan er gevaarlijke situaties als damherten de rijweg oversteken. Ook veroorzaken de damherten schade aan tuinen en nieuwe aanplant van bossen.  Meld schade en aanrijdingen De provincie Fryslân heeft als verantwoordelijke instantie maatregelen genomen langs de... Lees meer

Schoon Belonen: deelnemers in de schijnwerpers

In september 2020 is de aanpak ‘Schoon Belonen Heerenveen’ van start gegaan. Ruim 40 scholen en verenigingen doen inmiddels mee. Met elkaar zorgen ze ervoor dat gemeente Heerenveen schoner wordt en blijft. VVE Baaimaster en It Djippe zetten zich in voor een schone buurt! In september 2020 is de aanpak ‘Schoon Belonen Heerenveen’ van start... Lees meer

Groen en biodiversiteit in Heerenveen

‘Bio’ betekent leven, ‘diversiteit’ is verschil en afwisseling. Biodiversiteit gaat over alle planten en dieren in een gebied en de afwisseling is belangrijk voor het evenwicht in de natuur. Ook in Heerenveen werken we aan deze belangrijke afwisseling in de natuur. Kijk hieronder voor meer informatie over een specifiek onderwerp. Lees meer

Rookoverlast

Veel mensen vinden een open haard, vuurkorf of houtkachel gezellig. Maar wat voor de één gezellig is, kan bij een ander leiden tot hinder en gezondheidsklachten. Heeft u overlast? Heeft u last van het stookgedrag van uw buren? Steken uw buren een barbecue aan en staat uw achtertuin blauw van de rook? Probeer de situatie... Lees meer