Wonen

Winkelcentrum de Akkers knapt op door OBS Route 0513

In september 2020 is de aanpak ‘Schoon Belonen Heerenveen’ van start gegaan. Ruim 30 scholen en verenigingen doen inmiddels mee. Met elkaar zorgen ze ervoor dat gemeente Heerenveen schoner wordt en blijft. De OBS Route 0513 in Heerenveen doet sinds de start mee. Juf Harmke de Jager vertelt samen met de leerlingen van groep 5/6... Lees meer

OBS De Boarne zet zich in voor een schoon Aldeboarn!

In september 2020 is de aanpak ‘Schoon Belonen Heerenveen’ van start gegaan. Ruim 30 scholen en verenigingen doen inmiddels mee. Met elkaar zorgen ze ervoor dat gemeente Heerenveen schoner wordt en blijft. OBS De Boarne heeft zich in oktober 2020 aangemeld. Hannes, Tess, Antsje, Ilse, Lisanne, Marrit en Joyce vertellen samen met juf Annie Hettinga... Lees meer

Schoon Belonen: deelnemers in de schijnwerpers

In september 2020 is de aanpak ‘Schoon Belonen Heerenveen’ van start gegaan. Ruim 30 scholen en verenigingen doen inmiddels mee. Met elkaar zorgen ze ervoor dat gemeente Heerenveen schoner wordt en blijft. De Protestantse Gemeente (PG) Akkrum doet sinds de start mee. Koster Antje Kneefel vertelt samen met een aantal vrijwilligers over hun ervaringen. Een... Lees meer

Groen en biodiversiteit in Heerenveen

‘Bio’ betekent leven, ‘diversiteit’ is verschil en afwisseling. Biodiversiteit gaat over alle planten en dieren in een gebied en de afwisseling is belangrijk voor het evenwicht in de natuur. Ook in Heerenveen werken we aan deze belangrijke afwisseling in de natuur. Kijk hieronder voor meer informatie over een specifiek onderwerp. Lees meer

Rookoverlast

Veel mensen vinden een open haard, vuurkorf of houtkachel gezellig. Maar wat voor de één gezellig is, kan bij een ander leiden tot hinder en gezondheidsklachten. Heeft u overlast? Heeft u last van het stookgedrag van uw buren? Steken uw buren een barbecue aan en staat uw achtertuin blauw van de rook? Probeer de situatie... Lees meer

Zwerfafvalbeloningssysteem: Schoon belonen

Vind jij een schone omgeving ook zo belangrijk en kan jouw school of vereniging wel wat extra inkomsten gebruiken? Doe dan mee aan Schoon Belonen Heerenveen. Jullie gaan twee jaar lang zwerfafval opruimen in jullie eigen schoongebied(en) en krijgen hiervoor € 750,- per gebied per jaar. Alle maatschappelijke organisaties in de gemeente Heerenveen mogen zich... Lees meer

Schadelijke planten

In ons land komen planten voor die schadelijk zijn voor hun omgeving, ze worden aangeduid als ‘invasieve exoten’. Met exoot wordt een plant, dier of ander organisme bedoeld dat van nature niet in Nederland voorkomt. Invasief geeft aan dat ze schade toebrengen aan de natuur doordat ze inheemse planten of dieren verdringen, opeten of op... Lees meer

Haskerveen

Haskerveen is een bedrijventerrein ten noordwesten van Heerenveen. Lees meer