Uitkering en giften

Ontvangt u een uitkering van de gemeente Heerenveen? Dan kan het voorkomen dat een familielid u wel eens helpt met het betalen van uw rekeningen, u af en toe wat geld krijgt om de maand door te komen, of dat u af en toe een tas met boodschappen krijgt. Dat zijn giften. Dit moet u melden bij uw contactpersoon van de gemeenten. Dit bedrag wordt dan in minder gebracht op uw uitkering. Vanaf 2021 hoeft u giften pas te melden als u in een kalenderjaar meer dan € 1.200,- (per huishouden) heeft ontvangen. Dit geldt niet voor inkomsten uit arbeid. Dat moet u altijd melden.

Wat is een gift?

Giften zijn geld of spullen die u ontvangt van iemand anders, zónder dat u daar iets voor terug doet.

Wat moet u doen als u een gift ontvangt?

Giften minder dan € 1.200,-

 • U kunt deze giften in één keer ontvangen of in delen
 • U hoeft deze giften niet te melden
 • U mag deze giften houden, het bedrag wordt niet in mindering gebracht op uw uitkering
 • Voorbeeld:

Het lukt een keer niet om de energierekening te betalen. U krijgt van een vriend € 150,- euro om deze rekening te betalen. Daarnaast ontvangt u elke maand een tas met boodschappen van een familielid ter waarde van € 75,-. Dat betekent dat u in een jaar € 1.050,- aan giften heeft ontvangen. Dit hoeft u niet te melden bij ons. Deze giften worden niet in minder gebracht op uw uitkering.

Giften meer dan € 1.200,-

 • U kunt deze giften in één keer ontvangen of in delen
 • U moet deze giften (dat betekent: alles boven de € 1.200,-) melden bij ons, de gemeente bekijkt samen met u of u deze giften wel of niet mag houden. In sommige gevallen mag u de giften sowieso houden*.
 • Voorbeeld:

Een familielid helpt u door elke maand € 200,- te geven. In de zevende maand moet u dit melden bij ons. Dan heeft u namelijk al € 1.200,- ontvangen in de maanden daarvoor. Samen kijken we of de gift nodig is en of u deze mag houden. Of dat er EUR 200,- in mindering wordt gebracht op uw uitkering.

* Uitzonderingen van giften die u mag houden
Sommige giften mag u sowieso houden, het gaat dan om:

 • giften gebruikt voor medische kosten
 • giften gebruikt voor kosten die anders binnen de bijzondere bijstand vallen, bijvoorbeeld de extra reiskosten voor het bezoeken van een naast familielid in het ziekenhuis
 • giften ontvangen van uw werkgever, bijvoorbeeld een kerstpakket
 • giften gebruikt om schulden af te lossen die zijn ontstaat vóórdat u een uitkering kreeg

Ondersteuning van ‘maatschappelijke’ organisaties

Maakt u gebruik van bijvoorbeeld de Voedselbank, de kledingbank, de weggeefwinkel, Stichting Leergeld of Jeugdfonds Sport en Cultuur? Dan hoeft u dit niet aan ons te melden. De geldwaarde van deze ondersteuning wordt ook niet in mindering gebracht op uw uitkering.

Handig overzicht

Bovenstaande informatie over uitkeringen en giften hebben we weergegeven in een beknopt overzicht (PDF 130 kB).

beknopt overzicht giften

Veelgestelde vragen

Mijn ouders betalen de fysiotherapeut voor mij. In totaal kost dit € 2.000 dit jaar. Moet ik dat melden?

Ja, dat moet u melden. De gemeente kijkt samen met u of u de gift mag houden. Omdat met de gift medische kosten betaald worden, is de kans groot dat u de gift mag houden.

Ik heb een klusje gedaan voor een bekende en die heeft mij een klein bedrag gegeven. Is dat ook een gift?

Nee, dat is geen gift. Een gift is geld of spullen die u ontvangt, zonder dat u daar iets voor terug doet.

Als u betaald bent voor het uitvoeren van een klus, dan is dat inkomsten uit arbeid. Dit moet u melden bij de gemeente.

Tellen de giften die mijn kinderen ontvangen ook mee?

Ja, het gaat om alle ontvangen giften binnen één huishouden.

Tellen de giften die mijn partner ontvangt ook mee?

Ja, het gaat om alle ontvangen giften binnen één huishouden.

Maakt het uit waar de gift voor is?

Tot een totaalbedrag (per kalenderjaar) van € 1.200 maakt het niet uit waar de gift voor bedoeld is.

Bij een totaalbedrag (per kalenderjaar) van meer dan € 1.200 kan het wel uitmaken waar de gift voor bedoeld is. De gemeente bekijkt samen met u of u de gift wel of niet mag houden. Mag u de gift niet houden, dan wordt het bedrag dat meer is dan € 1.200 ingehouden van uw uitkering.

Binnen hoeveel tijd moet ik een gift melden?

U moet dit melden binnen twee weken nadat u de gift heeft ontvangen. Dit kan door contact op te nemen met uw contactpersoon. Of u vult het wijzigingsformulier in. Dit heet het ‘mutatieformulier’. Als u dit formulier niet meer heeft, dan kunt u dit aanvragen bij de gemeente.

Wanneer moet ik een gift melden?

Als u meer dan € 1.200 per kalenderjaar aan giften krijgt, dan moet u dat bij ons melden. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Ik krijg wekelijks een pakket van de Voedselbank, moet ik dit melden?

Nee, de Voedselbank valt onder ondersteuning van ‘maatschappelijke’ organisaties. U hoeft dit niet aan ons te melden. De waarde van deze ondersteuning wordt ook niet in minder gebracht op uw uitkering.

Wat bedoelen jullie met een gift?

Giften zijn geld of spullen die u ontvangt van iemand anders, zónder dat u daar iets voor terug doet of betaalt.

Meer informatie

Heeft u vragen of twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente of bel 14 0513.