Bodemonderzoek Wederik

Langs een deel van de Wederik en de spoorbaan zijn in opdracht van Stichting Bodemsanering NS enkele bodemonderzoeken uitgevoerd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het grondwater onder de spoorsloot en de aangrenzende Wederik (nabij de Veenscheiding) verontreinigd is met enkele stoffen. De verontreiniging valt grotendeels samen met de spoorsloot en de Wederik. Verspreiding vanuit dit gebied is niet of nauwelijks aangetoond. De aangrenzende woonpercelen aan de Wederik zijn dan ook niet ernstig verontreinigd, op een beperkt deel van één woonperceel na. De bewoners van dit perceel zijn hiervan op de hoogte. De oorzaak van de verontreiniging is niet duidelijk vastgesteld.

Uit een risicobeoordeling blijkt dat de verontreiniging niet gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Daarom zal de verontreiniging voorlopig niet worden gesaneerd.

Wat gebeurt er wel: monitoring

Om te kijken of veranderingen optreden, houdt een milieukundig onderzoeksbureau de grondwaterverontreiniging in de gaten. De komende 10 jaar wordt op vaste momenten de verontreiniging onderzocht. Dit gebeurt op de volgende momenten:

  • 2017
  • 2019
  • 2022
  • 2027

Achtergrondinformatie

Via de tijdlijn informeren wij u zo goed mogelijk over actuele ontwikkelingen rondom de verontreiniging Wederik. U vindt daar o.a. nieuwsbrieven maar ook bijvoorbeeld onderzoeksrapporten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of hebt u een vraag, dan kunt u contact opnemen met Bert Jan Koehoorn van de gemeente Heerenveen, telefoonnummer 14 0513.

Tijdlijn

2014
Bodemonderzoek langs Spoorsloot/De Wederik

Maart 2014 – januari 2015: In opdracht van Stichting Bodemsanering NS (SBNS) is bodemonderzoek uitgevoerd langs Spoorsloot/De Wederik in Heerenveen. Rapport verkennend en nader water bodemonderzoek (PDF 9 MB)

2015
Melding bij college van Gedeputeerde Staten provincie Fryslân

Geval bodemverontreiniging gemeld bij het college van Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân

Aanvullende grondwateronderzoek

Stichting Bodemsanering NS heeft aanvullende grondwateronderzoek uitgevoerd. Rapport aanvullend grondwateronderzoek (PDF 4 MB)

Omwonenden geïnformeerd

Juli: Omwonenden worden via een nieuwsbrief geïnformeerd.

Risico-beoordeling

Risico-beoordeling verontreiniging met PAK in het grondwater op de locatie “Wederik te Heerenveen” Risico-beoordeling (PDF 99 kB)

Brief GGD aan Fumo over gezondheidsaspecten

Brief GGD (PDF 75 kB) aan Fumo over beoordeling gezondheidsaspecten. GGD Fryslân onderschrijft daarin de conclusie van het milieukundig adviesbureau dat er geen gezondheidsrisico’s zijn bij het huidige gebruik van de grond.

Bewonersbijeenkomst

Tijdens een Bewonersbijeenkomst zijn de resultaten van het bodemonderzoek en de risicobeoordeling door adviesbureau Bioclear uit Groningen toegelicht. De presentaties van Bioclear (PDF 2 MB) en Fumo (PDF 230 kB) kunt u hier downloaden, evenals een verslag bewonersavond 26 november 2015 (PDF 250 kB) en een brief bij verslag bewonersavond (PDF 239 kB). In deze brief zijn ook de vervolgstappen vermeld.

2016
Brief gemeente aan omwonenden

Omwonenden ontvangen een brief van de gemeente (PDF 44 kB) dat de notitie verspreidingsrisico’s beschikbaar is via de website.

Besluit Fumo

Besluit Fumo (PDF 192 kB) “ernst en spoedeisendheid”

2017
Instemming monitoringsplan

Fumo stemt via brief (PDF 73 kB) in met het Monitoringsplan Wederik Heerenveen (PDF 4 MB) In het monitoringsplan staat hoe vaak gecontroleerd wordt, de duur, toetsmomenten en een beschrijving van de aanpak als blijkt dat de verontreiniging is toegenomen.

Nieuwsbrief over monitoring

Augustus: Inwoners worden via de nieuwsbrief: Augustus 2017 (PDF 284 kB) geïnformeerd over de monitoring.

Eerste monitoring

De eerste monitoring vindt plaats op 25 september 2017, inwoners worden via de nieuwsbrief: September 2017 (PDF 219 kB) geïnformeerd.

Nieuwsbrief oktober

Bewoners worden via een nieuwsbrief: Verontreiniging Wederik oktober 2017 (PDF 188 kB) geïnformeerd over de extra werkzaamheden die nodig zijn om de monitoring goed te laten verlopen.

Resultaten eerste monitoring bekend
2020
Resultaten monitoringsonderzoek 2019

In 2019 heeft een milieukundig onderzoeksbureau onderzoek gedaan. De resultaten van monitoringsonderzoek 2019 (PDF 3 MB) leest u hier.

2022
Resultaten monitoringsonderzoek 2022

In 2022 heeft een milieukundig onderzoeksbureau wederom onderzoek gedaan. Monitoring 2022 Wederik (PDF 4 MB) Reactie Fumo op monitoringsronde Wederik Heerenveen 2022 (PDF 826 kB)

2027
Monitoringsonderzoek

Om te kijken of veranderingen optreden, houdt een milieukundig onderzoeksbureau de grondwaterverontreiniging in de gaten. Het volgende onderzoek is in 2027

Geplaatst op 19 januari 2017, 11:35 | Gewijzigd op 7 november 2023, 19:35

Nieuws