Bodemonderzoek Wederik

Langs een deel van de Wederik en de spoorbaan zijn in opdracht van Stichting Bodemsanering NS enkele bodemonderzoeken uitgevoerd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het grondwater onder de spoorsloot en de aangrenzende Wederik (nabij de Veenscheiding) verontreinigd is met enkele stoffen. De verontreiniging valt grotendeels samen met de spoorsloot en de Wederik. Verspreiding vanuit dit gebied is niet of nauwelijks aangetoond. De aangrenzende woonpercelen aan de Wederik zijn dan ook niet ernstig verontreinigd, op een beperkt deel van één woonperceel na. De bewoners van dit perceel zijn hiervan op de hoogte. De oorzaak van de verontreiniging is niet duidelijk vastgesteld.

Uit een risicobeoordeling blijkt dat de verontreiniging niet gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Daarom zal de verontreiniging voorlopig niet worden gesaneerd.

Wat gebeurt er wel: monitoring

Om te kijken of veranderingen optreden, houdt een milieukundig onderzoeksbureau de grondwaterverontreiniging in de gaten. De komende 10 jaar wordt op vaste momenten de verontreiniging onderzocht. Dit gebeurt op de volgende momenten:

  • 2017
  • 2019
  • 2022
  • 2027

Achtergrondinformatie

Via de tijdlijn informeren wij u zo goed mogelijk over actuele ontwikkelingen rondom de verontreiniging Wederik. U vindt daar o.a. nieuwsbrieven maar ook bijvoorbeeld onderzoeksrapporten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of hebt u een vraag, dan kunt u contact opnemen met Bert Jan Koehoorn van de gemeente Heerenveen, telefoonnummer 14 0513.