Opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen

Over heel Nederland is de opgave om in de eerste helft van 2023 1.500 jongeren op te vangen. Heerenveen wil deze groep niet in de kou laten staan en vangt een groep van in ieder geval twaalf alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv-ers) op. Zij kunnen terecht in de woongroep van Re-Care aan de Hiddingastraat.

Het gaat om een groep jongens, in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar, die zijn gevlucht uit hun thuisland. De meesten komen uit Syrië. Ze hebben een verblijfsvergunning en hebben al een periode in een azc gewoond. Om hereniging met broers en/of neven mogelijk te maken is er op termijn een perspectief voor maximaal 24 opvangplaatsen voor de minderjarige vluchtelingen. Zij kunnen samenwonen in een studio en zo samen opgroeien.

Re-Care is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opvang. Zij ondersteunen en begeleiden mensen met een migratieachtergrond: nieuwkomers en vluchtelingen, waaronder de amv-ers vallen. Re-Care biedt in onze gemeente al beschermd- en begeleid wonen aan en heeft plekken voor een jongerenwoongroep.
De video geeft meer uitleg over verblijven bij Re-Care.

Vraag en antwoord

Ik wil graag mijn hulp aanbieden, bij wie kan ik dit aangeven?

Hiervoor kunt u contact opnemen met de locatie-coördinator van Re-Care: Wendy van der Teems, 06 – 20 80 71 46.

Waar kan ik terecht met vragen of klachten?

Hiervoor kunt u contact opnemen met de locatie-coördinator van Re-Care: Wendy van der Teems, 06 – 20 80 71 46.

Wie betaalt de kosten voor het opvangen van deze jongeren?

De leef- en woonkosten zijn voor Nidos. Nidos voert als onafhankelijke (gezins-) voogdijinstelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor de amv-ers.

Wat kan ik merken van hun komst?

De studio’s zijn nu nog leeg. Als de jongeren er zijn zal er meer leven in de brouwerij komen. Overdag gaan ze naar school en als er geen school is dan zal er worden gezorgd dat er een dagplanning is met activiteiten. De jongeren zullen verder leven zoals elke andere jongere in Nederland. Re-Care biedt 24 uur per dag begeleiding en ondersteuning

Hoe ziet de ruimte er uit waar de jongeren verblijven?

Zie de foto’s studio

Hoe lang duurt deze opvang?

In eerste instantie voor de duur van twee – vier jaar.

Wat gaan deze jongeren doen?

Samen met Re-Care werken de jongeren aan hun inburgering. Voor de eerste periode gaan de jongens naar een Internationale Schakelklas, in Sneek of Drachten, om de taal te leren.

Wanneer worden de eerste jongeren opgevangen?

Vanaf 1 februari 2022 zullen de jongeren worden opgevangen. Er wordt gestart met vier jongeren en gedurende de week komen er meer bij tot een maximaal van twaalf jongeren per groep.

Hoeveel jongeren worden er opgevangen?

In eerste instantie worden er 12 jongens opgevangen. Om hereniging met broertjes en/of neefjes mogelijk te maken is er zicht op uitbreiding naar het opvangen van 24 jongens

Voor wie is deze opvang

De opvang is bedoeld voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv-ers): minderjarigen die zonder ouders, of andere personen die het gezag hebben, zijn gevlucht uit hun thuisland. De meeste zullen uit Syrië, Somalië, Afghanistan en Eritrea komen. Het gaat hierbij om jongens in de leeftijd van 15, 16 of 17 jaar. Zij hebben een verblijfsvergunning en hebben al een periode in het AZC in Ter Apel gewoond.

Waarom juist op deze plek?

Vanaf 1 augustus 2021 heeft Re-Care een beschermd wonen groep opgezet aan de Badweg. De locatie aan de Hiddingastraat 10 was al toegewezen voor het opzetten van een jongerenwoongroep. Gezien de nood voor de amv-ers heeft Re-Care besloten in samenwerking met Nidos en de gemeente om deze groep op te vangen en hulp te bieden.

Waarom wil de gemeente meewerken?

Landelijk moet er aan 1.500 jongeren opvang geboden worden. Alle gemeenten moeten hierin dus hun verantwoordelijkheid nemen. Deze groep vluchtelingen zijn minderjarig en zonder ouders naar Nederland gekomen. Zij zijn dus extra kwetsbaar en verdienen daarom extra bescherming. De gemeente Heerenveen wil de jongeren niet in de kou laten staan. En vindt het haar plicht om opvang te bieden. Heerenveen is voor hen een veilige plaats om aan een nieuwe toekomst te werken.

Wie is Re-Care

Re-Care is een zorginstelling die zich inzet voor een sociale en veilige samenleving. Wij ondersteunen en behandelen Nederlanders met verschillende achtergronden. Sommige cliënten hebben meer ondersteuning/begeleiding nodig dan we in de thuissituatie kunnen bieden. Deze cliënten hebben een plek nodig waar zij kunnen wonen en vanuit deze woning begeleid worden, sturing krijgen en mogelijk behandeling krijgen.

Geplaatst op 25 januari 2022, 10:00 | Gewijzigd op 25 maart 2024, 12:43

Nieuws