azc Heerenveen

Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) heeft het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen gevraagd om mee te werken aan de komst van een permanente opvanglocatie voor asielzoekers. De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 20 april aangegeven in principe mee te willen werken aan de komst van een azc. Zie ook vergadering gemeenteraad 20 april.  

Mogelijke locaties voor een azc in Heerenveen

Na een rondgang in de gemeente zijn verschillende locaties in beeld gebracht. Dat waren acht in totaal. Namelijk: de IJsbaan-Akkrum, Abe Lenstra- Oost, Abe Lenstra- West, Bos Tuin en Dier locatie, GGD Locatie, Noordplot, Noordoost, it Fean Plantsoen. Deze locaties zijn aan de hand van de volgende criteria bekeken:

  • Goede bereikbaarheid. Winkels, voorzieningen en onderwijs zijn goed toegankelijk.
  • Veilig en leefbaar voor zowel de inwoners van een azc als voor de omwonenden.
  • Passende kwaliteit van gebouwen en terreininrichting op de locatie, ook voor in de toekomst.
  • Goed realiseerbaar: hoe lang duurt het om te bouwen en in te richten, en hoeveel geld gaat het kosten?

Uiteindelijk blijven er drie locaties over die mogelijk geschikt zijn voor een asielzoekerscentrum in de gemeente. Het gaat om locatie ‘Noordplot’, locatie ‘it Fean plantsoen’ en locatie ‘Noordoost’, allen in de plaats Heerenveen. De andere locaties zijn afgevallen omdat:

  • de kosten voor realisatie te hoog zijn (Bos Tuin en Dier),
  • de locatie niet beschikbaar is (GGD locatie, verhuizing Leeuwarden is uitgesteld),
  • onvoldoende aansluit bij het afwegingskader (de IJsbaan-Akkrum)
  • of te klein zijn (Abe Lenstra- Oost en West).

In overzichtsdocument locaties azc (PDF 2 MB) vindt u alle aangedragen locaties, de reacties bij de locaties en de afweging om een locatie wel of niet mee te nemen.

In de INFO-raad van 17 juli is bekend geworden dat gemeente De Fryske Marren de locatie Heerenveen-west wil verkennen met de gemeente Heerenveen. Het college van B&W heeft hier positief op gereageerd. Op 7 september is er een inloopbijeenkomst ingepland om net als bij de andere locaties te kijken welke voor- en nadelen de locatie kent. Inwoners uit de Greiden, een deel van Heide en aanwonenden van de Rottumerweg zijn hier persoonlijk voor uitgenodigd. Zie ook het nieuwsbericht: Heerenveen en De Fryske Marren kijken samen naar Heerenveen-west als azc-locatie

 

Hieronder vindt u tegels met informatie per onderwerp en antwoord op veel gestelde vragen.