Programma Buitengebied

Vanaf 1 januari 2024 is er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Door deze wet worden alle huidige bestemmingsplannen vanaf dat moment onderdeel van het zogenaamde tijdelijke omgevingsplan. Het omgevingsplan is een nieuw instrument dat onder andere het bestemmingsplan vervangt. Het omgevingsplan geeft de juridische regels waaraan veranderingen in het ruimtegebruik moeten voldoen. Tot en met 2031 hebben wij de tijd om voor de gehele gemeente één nieuw omgevingsplan te ontwikkelen. We zullen dit nieuwe omgevingsplan niet in één keer opstellen. Ons gebied is hiervoor te groot en de juridische uitwerking te ingewikkeld. Daarom maken we het omgevingsplan stapsgewijs, gebied voor gebied.

Het programma

Het buitengebied van Heerenveen is een van de eerste deelgebieden die we oppakken. We beginnen alleen niet meteen met het opstellen van het omgevingsplan voor dit deelgebied. We maken eerst een tussenstap: het programma buitengebied. Hierin bepalen we welke regels in het Omgevingsplan moeten gelden.
Met dit programma werken we de omgevingsvisie verder uit. De gemeenteraad stelde de omgevingsvisie, die de hoofdlijnen voor het ruimtelijk beleid aangeeft, op 8 juli 2021 vast. Deze visie is een belangrijk kader voor ons. De belangrijkste punten van de omgevingsvisie werken we uit in het programma. Zo weten we straks beter wat we moeten regelen in het omgevingsplan. Het programma is dus een belangrijke schakel tussen de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Het MER

Bij het maken van het programma zorgen we ook voor een milieueffectrapport. Dit rapport noemen we het MER. Voor dit MER werken we samen met het bureau ‘Witteveen en Bos’. Het MER laat ons zien welke invloed bepaalde keuzes hebben op bijvoorbeeld het milieu, gezondheid en veiligheid. Met de informatie uit het MER kunnen we beter keuzes maken voor het programma buitengebied. Zo zorgen we voor bescherming én ontwikkeling van het buitengebied.

Participatie

Het is voor ons belangrijk, dat het programma past bij wat de inwoners van de gemeente Heerenveen belangrijk vinden. Daarom betrekken we de inwoners bij het maken van het programma en het MER door middel van participatiemomenten.

Meer weten?

Hieronder ziet u tegels met meer informatie over elk onderwerp.

Geplaatst op 31 oktober 2023, 14:28 | Gewijzigd op 10 juni 2024, 11:14

Nieuws