Programma Centrum Heerenveen

Op 16 december 2019 stelde de gemeenteraad van gemeente Heerenveen de visie voor een gastvrij, toekomstbestendig en duurzaam centrum van Heerenveen vast. Nu start het vervolg van het Programma Centrum Heerenveen. De uitvoering van de eerste projecten is begin 2020 gestart.

Om welke projecten gaat het?

De projecten het Programma Centrum Heerenveen zijn heel verschillend. Van een fietsroute rond het centrum tot herinrichting van het stationsgebied. Van vergroening van het centrum tot verplaatsen van de bibliotheek naar het centrum. Maar ook plannen voor verbetering van stegen, overdekte fietsenstallingen en aantrekkelijke speelplekken. Elk onderdeel draagt bij aan een gastvrij, gezellig centrum waar bezoekers graag komen: klaar voor de toekomst!
Het centrum is opgedeeld in 12 deelgebieden, inclusief het stationsgebied en Sportstad. Voor elk deelgebied komt er een gebiedsdeal. Daarin maken betrokkenen samen afspraken over het waarmaken van de plannen voor dat gebied. Er komt een projectorganisatie om dit alles te begeleiden. In 2020 starten al enkele projecten die snel te realiseren zijn. Het verbeteren van stegen is bijvoorbeeld in februari dit jaar gestart. Het project voor de verbindingen tussen het centrum en sportstad start in de tweede helft van 2020.

Hoe nu verder?

De centrumvisie is vastgesteld in december 2019. In juli 2020 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het hele gemeentebudget voor 2021-2024. De gereserveerde bedragen voor het centrum (1 miljoen structureel voor vitale kernen) blijven bestaan. Daarmee kan al 60% van de projecten worden betaald. Er is geen ruimte gevonden om dat geld structureel te verhogen. Wellicht dat er over enkele jaren alsnog ruimte ontstaat, maar dat is nu onzeker.