G1000: ontstaan van Programma Centrum Heerenveen

In het raadsakkoord 2018-2022 sprak de gemeenteraad af om te experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie. Inwoners, ondernemers, ambtenaren en politici hebben in de eerste helft van 2019 onder de naam G1000Heerenveen, voorstellen uitgewerkt voor het centrum van Heerenveen.Er zijn eind mei 2019 47 voorstellen oftewel bouwstenen aangenomen, die samen het burgerbesluit (PDF 198 kB) vormen. De mogelijkheden en kosten van die bouwstenen zijn in beeld gebracht. Dit alles samen vormt de centrumvisie voor Heerenveen. Deze is op 16 december 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. In het Programma Centrum Heerenveen  begint in 2020 de uitvoering van de projecten in de centrumvisie.

Werkwijze G1000 Heerenveen

Wat vinden inwoners van de gemeente Heerenveen belangrijk voor hun centrum? Die vraag stond centraal tijdens de G1000Heerenveen. Meer dan driehonderd inwoners, ondernemers, ambtenaren en politici van de gemeente Heerenveen hebben samen onderzocht hoe het centrum van Heerenveen aantrekkelijker kan worden en klaar is voor de toekomst.
De G1000 Heerenveen werd op verzoek van de gemeenteraad georganiseerd om samen met de burgers van Heerenveen een plan voor het centrum te ontwikkelen.

Zie ook

Centrumvisie Heerenveen (vastgesteld 19 december 2019) (PDF 10 MB)

Raadsvoorstel Toekomst centrumvisie 16 december 2019 (PDF 1 MB)

Burgerbesluit Centrum Heerenveen (PDF 198 kB)

Boekje voorstellen en beslispunten G1000Heerenveen (PDF 18 MB)

G20 Presentatie Heerenveen (PDF 31 MB)

Uitslag stemming Heerenveen (PDF 2 MB)