G1000Heerenveen: aan de slag met het centrum

In het raadsakkoord 2018-2022 sprak de gemeenteraad af om te experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie. Inwoners, ondernemers, ambtenaren en politici hebben in de eerste helft van 2019 onder de naam G1000Heerenveen, voorstellen uitgewerkt voor het centrum van Heerenveen. Er zijn eind mei 47 voorstellen oftewel bouwstenen aangenomen, die samen het Burgerbesluit (PDF 198 kB) vormen. De mogelijkheden en kosten van die bouwstenen zijn in beeld gebracht. Dit alles samen vormt nu de centrumvisie voor Heerenveen. Op 16 december stelde de gemeenteraad deze visie voor een gastvrij, toekomstbestendig en duurzaam centrum van Heerenveen vast. Vanaf januari 2020 start de uitvoering van de eerste projecten uit die visie.

Wat staat erin?

De projecten zijn heel verschillend. Van een fietsroute rond het centrum tot herinrichting van het stationsgebied. Van vergroening van het centrum tot verplaatsen van de bibliotheek naar het centrum. Maar ook plannen voor verbetering van stegen, overdekte fietsenstallingen en aantrekkelijke speelplekken. Elk onderdeel draagt bij aan een gastvrij, gezellig centrum waar bezoekers graag komen: klaar voor de toekomst!

Hoe nu verder

De centrumvisie is vastgesteld in december 2019. In juni 2020 besluit de gemeenteraad vervolgens over het hele gemeentebudget voor 2021-2024. Dan wordt duidelijk welk deel van dat budget voor de projecten in het centrum beschikbaar komt.

Het centrum is opgedeeld in 12 deelgebieden, inclusief stationsgebied en Sportstad. Voor elk deelgebied komt er een gebiedsdeal. Daarin maken betrokkenen samen afspraken over het waarmaken van de plannen voor dat gebied. Er komt een projectorganisatie om dit alles te begeleiden. Dit jaar starten al enkele projecten die snel te realiseren zijn, bijvoorbeeld het verbeteren van stegen (start vanaf februari 2020) en de verbindingen tussen het centrum en sportstad.

Werkwijze G1000 Heerenveen

Wat vinden inwoners van de gemeente Heerenveen belangrijk voor hun centrum? Die vraag stond centraal tijdens de G1000Heerenveen. Meer dan driehonderd inwoners, ondernemers, ambtenaren en politici van de gemeente Heerenveen hebben samen onderzocht hoe het centrum van Heerenveen aantrekkelijker kan worden en klaar is voor de toekomst.
De G1000Heerenveen werd op verzoek van de gemeenteraad georganiseerd om samen met de burgers van Heerenveen een plan voor het centrum te ontwikkelen.

Zie ook

Concept toekomstvisie Centrum Heerenveen (PDF 10 MB)

Nieuwsbericht Toekomstvisie centrum Heerenveen met 47 concrete projecten van inwoners en ondernemers

Burgerbesluit Centrum Heerenveen (PDF 198 kB)

Boekje voorstellen en beslispunten G1000Heerenveen (PDF 18 MB)

G20 Presentatie Heerenveen (PDF 31 MB)

Uitslag stemming Heerenveen (PDF 2 MB)