Tijdlijn azc

Hier leest u de tijdlijn voor het asielzoekerscentrum (azc)

20 apr 2023

De gemeenteraad neemt een principebesluit

De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 20 april besloten in principe mee te willen werken aan de komst van een azc in de gemeente. Zie ook iBabs Online

01 mei 2023

April/mei

De gemeente kijkt samen met het COA naar mogelijke locaties binnen de gemeente Heerenveen. Daarbij goed gekeken naar bijvoorbeeld bereikbaarheid van voorzieningen en winkels, het parkeren, de veiligheid en leefbaarheid voor azc-bewoners en omwonenden, hoe lang het duurt om een azc te realiseren, de kosten en meer.

07 jun 2023

7 Juni Inloopbijeenkomst Thialf

Inwoners in de gemeente kunnen op woensdag 7 juni met de gemeente, het COA, de raadsleden en andere partijen in gesprek over de dan bekende en voorgedragen locaties. In mei worden inwoners breed uitgenodigd voor deze inloopbijeenkomst in Thialf. Bezoekers kunnen meedenken over de locaties, aangeven wat zij goed vinden, wat zij slecht vinden en mogelijk ook zelf locaties aandragen op basis van de hierboven genoemde kaders.

01 jul 2023

Juli Informatie raadsbijeenkomst

Tijdens een raadsbijeenkomst wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het proces tot nu toe en welke locaties zijn overgebleven en worden meegenomen in het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel wordt in de zomer voorbereid.

07 sep 2023

7 September Vervolg Inloopbijeenkomst

Direct na de zomervakantie vindt er opnieuw een inloopbijeenkomst plaats, nu over de overgebleven locaties. Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen opnieuw in gesprek met de raad, zodat zij later deze maand een goed besluit kan nemen over een definitieve locatie.

25 sep 2023

25 september besluitvormende raad

De gemeenteraad neemt deze avond een definitief besluit over de komst van een azc in de gemeente Heerenveen. Het wordt deze avond duidelijk waar het azc mogelijk komt, voor hoeveel mensen er een azc komt en hoe lang er een azc komt.

01 okt 2023

Oktober

Het is bekend of en waar er een azc komt. Het COA gaat samen met de gemeente verder met het vervolg. Daarbij hoort ook een communicatie-en participatieproces met de omgeving.