Tijdlijn azc

Op deze pagina vindt u de tijdlijn voor het asielzoekerscentrum (azc).

20 april 2023
De gemeenteraad neemt een principebesluit

De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 20 april 2023 besloten in principe mee te willen werken aan de komst van een azc in de gemeente. Zie ook Uitzending en documenten raadsvergadering 20 april 2023

April/mei 2023
April/mei

De gemeente kijkt samen met het COA naar mogelijke locaties binnen de gemeente Heerenveen. Daarbij wordt goed gekeken naar bijvoorbeeld bereikbaarheid van voorzieningen en winkels, het parkeren, de veiligheid en leefbaarheid voor azc-bewoners en omwonenden, hoe lang het duurt om een azc te realiseren, de kosten en meer.

7 juni 2023
7 Juni 2023 Inloopbijeenkomst Thialf

Inwoners in de gemeente konden op woensdag 7 juni 2023 met de gemeente, het COA, de raadsleden en andere partijen in gesprek over de dan bekende en voorgedragen locaties. In mei zijn inwoners breed uitgenodigd voor deze inloopbijeenkomst in Thialf. Bezoekers konden meedenken over de locaties, voor- en nadelen aangeven en ook zelf mogelijke locaties aandragen op basis van de randvoorwaarden (zie bericht bij april/mei in de tijdlijn).

17 juli 2023
17 Juli 2023 Informatie raadsbijeenkomst

Tijdens een raadsbijeenkomst is de gemeenteraad geïnformeerd over het proces tot dan toe en de overgebleven locaties die worden meegenomen in het raadsvoorstel. In het overzichtsdocument locaties azc (PDF 2 MB) vindt u alle aangedragen locaties, de reacties hierbij  en de afweging om een locatie wel of niet mee te nemen als optie.

Er is een extra locatie toegevoegd: Heerenveen-west. Zie ook: Persbericht Heerenveen en De Fryske Marren kijken samen naar Heerenveen-west als azc-locatie (PDF 113 kB)

7 September 2023
7 September 2023 inloopbijeenkomst Heerenveen-west

Tijdens een inloopbijeenkomst in Thialf konden inwoners meedenken over de locatie Heerenveen-west. Inwoners van de Greiden, de Heide, aanwonenden van de Rottumerweg en inwoners uit de omliggende dorpen kregen hiervoor een uitnodigingsbrief (PDF 587 kB). In het Overzichtsdocument reacties Heerenveen-west (PDF 243 kB) en het Vraag en antwoord Heerenveen-west (PDF 409 kB) document zijn alle reacties, binnengekomen vragen en bijbehorende antwoorden gebundeld. Met deze inloopbijeenkomst is de locatie Heerenveen-west op gelijke hoogte getrokken met de locaties Noordplot, Noordoost en it Fean Plantsoen.

13 september 2023
Heerenveen neemt meer tijd voor onderzoek en analyse locatie azc

Het college van B&W van Heerenveen neemt meer tijd voor het indienen van een raadvoorstel over een locatie voor een asielzoekerscentrum (azc) en het vervolgproces. Bij de inloopbijeenkomst van donderdag 7 september over de mogelijk geschikte locatie Heerenveen-west zijn veel reacties ingebracht. Het college van B&W wil meer tijd nemen om zorgvuldig alle ingebrachte informatie te bekijken en te analyseren. De besluitvorming in de raad stond oorspronkelijk gepland op 19 oktober. Lees meer in het persbericht: Heerenveen neemt meer tijd voor onderzoek en analyse locatie azc (PDF 95 kB).

11 december 2023
11 december 2023 informatiebijeenkomst gemeenteraad

Op 11 december 2023 werd een informatiesessie gehouden om te voorzien in de informatiebehoefte en beeldvorming van de raads- en commissieleden.

22 januari 2024
22 januari Commissie Algemene Zaken (AZ)

Inwoners en andere belanghebbenden konden tijdens deze commissievergadering inspreken over het raadsvoorstel voorkeurslocatie azc.

22 januari 2024
Bijeenkomst 22 januari

Inwoners en andere belangstellenden konden op maandag 22 januari in Abe Lenstra Stadion, Fean Plaza inspreken tijdens de commissievergadering Algemene Zaken (AZ) deel 1 over het raadsvoorstel voorkeurslocatie azc. Ruim 25 personen deden dit.

15 februari 2024
Commissievergadering 15 februari

De raads- en commissieleden zijn tijdens de commissievergadering Algemene Zaken (AZ) deel 2 met elkaar in gesprek gegaan om hun mening te vormen. Voorafgaand aan de bespreking in deze commissie hebben de raads- en commissieleden de belangen van de inwoners en belanghebbenden gehoord en gelezen. Raads- en commissieleden kunnen deze belangen betrekken in de meningsvorming.

29 februari 2024
29 februari 2024 Besluitvorming in de raad

De raadsleden nemen het besluit dat de locatie Heerenveen-West afvalt als mogelijke locatie voor een azc. De gemeenteraad vraagt het college om op zoek te gaan naar twee of meer geschikte locaties voor een asielzoekerscentrum (azc) in de gemeente. Met dit voorstel wordt tegemoetgekomen aan de wensen en inbreng uit de samenleving. Zie ook persbericht onderzoek naar meerdere kleine locaties azc (PDF 121 kB) en uitzending van de raadsvergadering 29 februari.  

 

Juli 2024
Juli 2024 Besluitvorming in de raad

Er volgt opnieuw een inspraakbijeenkomst en na debat neemt de gemeenteraad het besluit.

Geplaatst op 2 mei 2023, 08:27 | Gewijzigd op 1 december 2023, 13:53

Nieuws