Wet voorkeursrecht gemeenten

Op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) kan de gemeente grond (bebouwd en/of onbebouwd) aanwijzen, waar de gemeente plannen voor wil ontwikkelen. Dit betekent dat als eigenaren hun grond willen verkopen, zij deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden.

Hieronder vindt u tegels met informatie, het raadsbesluit met bijlagen en antwoord op veel gestelde vragen.