Woonvisie

Donderdagavond 27 januari 2022 heeft de gemeenteraad de Startnotitie (PDF 1 MB) voor de nieuwe woonvisie vastgesteld. De startnotitie geeft belangrijke uitgangspunten mee die in de woonvisie verder uitgewerkt worden. Deze uitgangspunten zijn o.a. gebaseerd op het woonbehoefteonderzoek dat in het najaar van 2021 is uitgevoerd.

Woonbehoefteonderzoek

In het najaar van 2021 heeft Atrivé een woonbehoefteonderzoek in de gemeente Heerenveen uitgevoerd. In dit woonbehoefteonderzoek is gebruik gemaakt van een grote bewonersenquête, een verhuisbewegingenonderzoek en bestaande informatie. Aanvullend hebben belanghebbenden van onder meer bewonersorganisaties, zorgpartijen, woningcorporaties en marktpartijen met elkaar gesproken over de uitkomsten van dit onderzoek. Ook de gemeenteraad is nauw betrokken bij het proces. Zij benadrukt dat ook goed moet worden gekeken naar het benutten van de bestaande woningvoorraad, de unieke kenmerken van Heerenveen en de manier waarop de doelen uit de woonvisie kunnen worden gerealiseerd. Al deze input heeft geleid tot de startnotitie.
Lees ook uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek (PDF 1 MB).

Woonvisie

De vaststelling van de startnotitie betekent dat de kaders voor de nieuwe woonvisie helder zijn. De komende maanden wordt verder gewerkt aan de visie op wonen in Heerenveen, de ambities en hoe deze ambities verwezenlijkt kunnen worden. De woonvisie 2022 wordt na de gemeenteraadsverkiezingen aan de nieuwe gemeenteraad aangeboden ter vaststelling.

Zie ook

Startnotitie Woonvisie (PDF 1 MB)
Uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek (PDF 1 MB).