Woonvisie

In de woonvisie Heerenveen 2015-2020 staat centraal dat er voor ieder wat wils is op het gebied van wonen. Vanuit de woonvisie maken wij jaarlijks Prestatieafspraken 2017 (PDF 553 kB) met de woningcorporaties en de huurders belangen organisaties. Hierin staat wat partijen doen om de doelen uit de woonvisie te halen.

Deze vragen staan in de woonvisie centraal:

  • De afnemende bevolkingsgroei, minder jongeren en meer ouderen, hoe passen we de woningen hierop aan
  • Is er voor iedere doelgroep een betaalbare en geschikte (huur) woning
  • Hoe en waar kunnen woningen energiezuiniger worden gemaakt en wie doet wat
  • Mensen blijven steeds langer thuis wonen, zijn de woningen hiervoor geschikt
    Is er voldoende ondersteuning voor mensen die zorg en hulp nodig hebben in de woningU leest hier meer over de Woonvisie (PDF 591 kB) en het achtergronddocument (PDF 1 MB).