Woonvisie

Op 18 april 2016 heeft de gemeenteraad een nieuwe woonvisie Heerenveen 2015-2020 vastgesteld. Hoofddoel van het gemeentelijke woonbeleid is als volgt omschreven: “alle inwoners van de gemeente moeten binnen hun eigen financiële mogelijkheden hun woonwensen kunnen vervullen”.

De thema’s die centraal staan in de woonvisie zijn:

  • de match tussen vraag en aanbod: er moet rekening worden gehouden met afnemende bevolkingsgroei en vergrijzing. In dat verband aandacht vooral voor de bestaande woningvoorraad.
  • betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, waarbij vooral aandacht moet worden besteed aan sociale huurwoningen voor mensen met lage inkomens.
  • energieverbetering en verduurzaming van de woningvoorraad. Samen met inwoners en partners streeft de gemeente door energieverbeteringen naar een duurzame woningvoorraad.
  • wonen, zorg en welzijn. De transities in de zorg hebben als gevolg dat mensen met een zorgbehoefte langer thuis zullen blijven wonen en daar ondersteuning en zorg ontvangen.

U leest hier meer over de Woonvisie (PDF 591 kB) en het achtergronddocument (PDF 1 MB).