Bouwen en vestigen - Gemeente Heerenveen

Bouwen en vestigen

Vooroverleg
Wilt u vooroverleg hebben met de gemeente, voordat u een aanvraag indient? Past uw plan niet in het bestemmingsplan? Wilt u een advies van Hûs en Hiem? Dan kunt u kiezen voor een Vooroverleg met de gemeente. U regelt het via het Omgevingsloket online. Hoe doe ik dat? Via de groene knop hiernaast komt u op de... Lees meer
Welstandscommissie
De vergadering van de Lokale Welstandscommissie Heerenveen begint op 16 september om 9.15 uur, u bent van harte welkom, voor toelichting, toehoren etc. Het is verstandig om vooraf even contact op te nemen met de behandelend ambtenaar voor een afspraak (bepaling van tijdstip voor behandeling) voor uw en/of een plan waarvoor u belangstelling heeft. Dit voorkomt lange... Lees meer
Welstandseisen
Wilt u bouwen of verbouwen? Dan moet uw pand voldoen aan redelijke eisen van welstand. Welstandseisen De welstandseisen gaan over plaatsing, hoofdvorm, kleuren en materialen van gebouwen. De buitenkant van een pand moet passen in de omgeving. Welstandsnota Alle welstandseisen staan in de welstandsnota (PDF 2 MB). Bij de nota horen drie kaarten. Een kaart... Lees meer
Taxatieverslag
Hebt u gegevens van uw belastingaanslag nodig? Bijvoorbeeld de WOZ-waarde van uw woning? Bekijk dan het taxatieverslag in de Digitale Belastingbalie. Wat staat er in het taxatieverslag? In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde van uw pand of grond (onroerende zaak) heeft bepaald: gegevens van uw pand of grond, uit het kadaster de... Lees meer
Bouwplantoets
Heeft u een (ver)bouwplan en wilt u weten of u een Omgevingsvergunning nodig heeft? Wilt u weten of uw bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan? Contact opnemen U kunt elke werkdag tussen 8.30 en 13.00 uur langs komen op het gemeentehuis om uw bouwplan te laten toetsen. Hebt u een schets van uw bouwplan, neemt u... Lees meer