Bouwen en vestigen

Monumenten

Heeft u plannen om uw monument te verbouwen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U kunt die aanvragen via het Omgevingsloket Online. Is uw pand een monument? U kunt dit nagaan door te kijken op de Monumentenlijst 2020 (PDF 158 kB). Cultuurhistorisch erfgoed De geschiedenis van onze gemeente is volop zichtbaar en tastbaar aanwezig.... Lees meer

Vooroverleg

Wilt u vooroverleg hebben met de gemeente, voordat u een aanvraag indient? Past uw plan niet in het bestemmingsplan? Wilt u een advies van Hûs en Hiem? Dan kunt u kiezen voor een Vooroverleg met de gemeente. U regelt het via het Omgevingsloket online. Hoe doe ik dat? Via de groene knop hiernaast komt u op de... Lees meer

Welstandscommissie

De vergadering van de Lokale Welstandscommissie Heerenveen is op 19 september in het gemeentehuis, aanvang 09.15 uur.  U bent van harte welkom, voor toelichting, toehoren etc. Het is verstandig om vooraf even contact op te nemen met de behandelend ambtenaar voor een afspraak (bepaling van tijdstip voor behandeling) voor uw en/of een plan waarvoor u belangstelling... Lees meer

Welstandseisen

Wilt u bouwen of verbouwen? Dan moet uw pand voldoen aan redelijke eisen van welstand. Welstandseisen De welstandseisen gaan over plaatsing, hoofdvorm, kleuren en materialen van gebouwen. De buitenkant van een pand moet passen in de omgeving. Welstandsnota Alle welstandseisen staan in de welstandsnota (PDF 2 MB). Bij de nota horen drie kaarten. Een kaart... Lees meer

Taxatieverslag

Hebt u gegevens van uw belastingaanslag nodig? Bijvoorbeeld de WOZ-waarde van uw woning? Bekijk dan het taxatieverslag in het Digitaal Belasting Loket. U logt in met DigiD. Wat staat er in het taxatieverslag? In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde van uw pand of grond (onroerende zaak) heeft bepaald: gegevens van uw pand... Lees meer

Bouwplantoets

Heeft u een (ver)bouwplan en wilt u weten of u een Omgevingsvergunning nodig heeft? Wilt u weten of uw bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan? Contact opnemen U kunt een e-mail sturen naar vergunningen@heerenveen.nl met uw vraag. Stuurt u dan een schets van uw bouwplan mee? Hoe lang duurt het? Binnen een week ontvangt u antwoord.... Lees meer