Bouwen en vestigen

Monumenten
Heeft u plannen om uw monument te verbouwen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U kunt die aanvragen via het Omgevingsloket Online. Is uw pand een monument? U kunt dit nagaan door te kijken op de Monumentenlijst 2020 (PDF 158 kB). Cultuurhistorisch erfgoed De geschiedenis van onze gemeente is volop zichtbaar en tastbaar aanwezig.... Lees meer
Vooroverleg
Wilt u vooroverleg hebben met de gemeente, voordat u een aanvraag indient? Past uw plan niet in het bestemmingsplan? Wilt u een advies van Hûs en Hiem? Dan kunt u kiezen voor een Vooroverleg met de gemeente. U regelt het via het Omgevingsloket online. Hoe doe ik dat? Via de groene knop hiernaast komt u op de... Lees meer
Welstandscommissie
De welstandsvergadering van de Lokale Welstandscommissie Heerenveen vindt vanwege het coronavirus op 29 november 2021 niet plaats in het gemeentehuis. De hieronder genoemde bouwplannen zullen in Leeuwarden bij Hûs & Hiem op kantoor worden beoordeeld. Akkrum, Buorren 43, realiseren van een woning boven een winkel. Akkrum, Dringelstrjitte 3, vergroten van een woning (bijgebouw verbinden met... Lees meer
Welstandseisen
Wilt u bouwen of verbouwen? Dan moet uw pand voldoen aan redelijke eisen van welstand. Welstandseisen De welstandseisen gaan over plaatsing, hoofdvorm, kleuren en materialen van gebouwen. De buitenkant van een pand moet passen in de omgeving. Welstandsnota Alle welstandseisen staan in de welstandsnota (PDF 2 MB). Bij de nota horen drie kaarten. Een kaart... Lees meer
Taxatieverslag
Hebt u gegevens van uw belastingaanslag nodig? Bijvoorbeeld de WOZ-waarde van uw woning? Bekijk dan het taxatieverslag in het digitaal belasting loket.  Wat staat er in het taxatieverslag? In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde van uw pand of grond (onroerende zaak) heeft bepaald: gegevens van uw pand of grond, uit het kadaster... Lees meer
Bouwplantoets
Heeft u een (ver)bouwplan en wilt u weten of u een Omgevingsvergunning nodig heeft? Wilt u weten of uw bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan? Contact opnemen U kunt een e-mail sturen naar vergunningen@heerenveen.nl met uw vraag. Stuurt u dan een schets van uw bouwplan mee? Hoe lang duurt het? Binnen een week ontvangt u antwoord.... Lees meer