Kamerverhuur

Het huren van een kamer is vooral geliefd bij studenten, maar er zijn ook andere gebruikers. Wilt u een kamer verhuren dan zijn daar regels voor en moet u altijd een vergunning aanvragen.

Wat is kamerverhuur?

Kamerverhuur is het tegen een vergoeding laten gebruiken van een afzonderlijke kamer binnen een woning. Een kamer is geen zelfstandige woning, maar maakt deel uit van een zelfstandige woning.

Regelgeving

Het kamerverhuurbeleid is vertaald naar regelgeving. De regels omtrent kamerverhuur zijn vastgelegd in de ‘Partiële herziening bestemmingsplannen kamerverhuur’ en de ‘Partiële herziening beheersverordeningen kamerverhuur’. Beide zijn te vinden op ruimtelijkeplannen.nl.

Wat houden de regels in?

De regels die van toepassing zijn hangen af van het aantal kamerbewoners van een pand. Kamerverhuur tot maximaal vier bewoners wordt onder voorwaarden toegelaten als het bestemmingsplan de functie wonen toelaat. Kamerverhuur vanaf vijf tot maximaal 10 bewoners wordt toegelaten onder specifieke voorwaarden en alleen binnen bepaalde aangewezen gebieden. Kamerverhuur voor meer dan 10 bewoners is vanwege de impact op de omgeving niet toegestaan, dit geldt niet voor bestaande situaties waarvoor in het verleden een vergunning is verleend. Voor kamerverhuur is altijd een vergunning nodig. Dit regelt u in het Omgevingsloket.

Contact

Hebt u vragen over het beleid of over kamerverhuur, dan kunt u contact opnemen met Laura van der Bijl (team juridische planologie, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling). U kunt bellen naar telefoonnummer 14 0513.

Overlast

Ervaart u overlast? Probeer dan eerst zelf de verhuurder erop aan te spreken. Mocht dit geen resultaat hebben, dan kan een verzoek tot handhaving worden aangevraagd. Dit moet u schriftelijk doen. Meer informatie leest u hierover op de webpagina over Handhaving.