Welstandseisen

Wilt u bouwen of verbouwen? Dan moet uw pand voldoen aan redelijke eisen van welstand.

Welstandseisen

De welstandseisen gaan over plaatsing, hoofdvorm, kleuren en materialen van gebouwen. De buitenkant van een pand moet passen in de omgeving.

Welstandsnota

Alle welstandseisen staan in de welstandsnota (PDF 2 MB). Bij de nota horen drie kaarten. Een kaart met welstandsniveaus (PDF 6 MB), een kaart met welstandsgebieden (PDF 6 MB) en een kaart met beeldkwaliteitsplannen (PDF 6 MB). Voor elk gebied gelden andere welstandseisen. In de welstandsnota staat welke eisen gelden voor welke gebieden. Wilt u meer weten over de welstandseisen in de gebieden met beeldkwaliteitsplannen, dan kunt u het beste contact opnemen met de afdeling Vergunningen.

Welstandscommissie

De welstandscommissie controleert of een gebouw aan de welstandseisen voldoet. Voordat de gemeente een omgevingsvergunning kan verlenen, vraagt zij advies van de welstandcommissie.

Vragen?

Heeft u vragen over de Welstandsnota of de Welstandscommissie, stuur dan een e-mail naar de afdeling Vergunningen: vergunningen@heerenveen.nl

Geplaatst op 6 januari 2017, 14:12 | Gewijzigd op 2 april 2024, 17:42

Nieuws