Welstandscommissie

Voordat de gemeente een omgevingsvergunning kan verlenen, vraagt zij advies aan de welstandcommissie. Dit is een groep architecten die controleert of het gebouw voldoet aan de welstandseisen. In onze gemeente toetst Hûs en Hiem de aanvragen. In een aantal specifieke gebieden, waar een beeldkwaliteitsplan is vastgesteld, toetst een gemeentelijke welstandcommissie de bouwplannen. Dan geldt een andere procedure.

Agenda 21 maart

De vergadering van de Lokale Welstandscommissie Heerenveen begint om 9.15 uur, u bent van harte welkom, voor toelichting, toehoren etc. Het is verstandig om vooraf even contact op te nemen met de behandelend ambtenaar voor een afspraak (bepaling van tijdstip voor behandeling) voor uw en/of een plan waarvoor u belangstelling heeft. Dit voorkomt lange wachttijden.

 • Akkrum, De Parse tussen de nummers 3 en 7, bouwen van 2 bedrijfspanden, winkel en 2 bedrijfswoningen
 • Akkrum, Spikerboor 17, bouwen van een loods, portiersloge en opslagvakken (legalisatie)
 • Aldeboarn; Jinswâlde 3; bouwen van een kantoor / opslagruimte (op een bestaande fundering)
 • Heerenveen, Dracht 86 en Gedempte Molenwijk 59 A t/m E, veranderen van een winkel en 4 (boven)woningen (wijziging op een verleende vergunning)
 • Heerenveen, K R Poststraat 70, aanbrengen van een reclame-uiting
 • Heerenveen, Woltmanstraat 10, plaatsen van zonnepanelen op een woning
 • Hoornsterzwaag, Ds Ten Catewei 10, aanleggen van een paardrijbak en het plaatsen van een omheining en 2 lichtmasten
 • Katlijk, Kerkelaan 25, bouwen van een woning (vervanging)
 • Nes, Birstum 2, bouwen van een woning (vervanging)
 • Nes, De Reak 13, vergroten van een woning (kap op garage)
 • Oranjewoud, Koningin Julianaweg 53, bouwen van een garage en het aanbrengen van walbeschoeiing
 • Oranjewoud, Krukmanslaan 22, bouwen van een woning (vervanging) met garage
 • Oranjewoud, Prins Bernhardweg 31, veranderen van een woning met schuurgedeelte in een woning
 • Oudehorne, Buitenweg 23A, vergroten en veranderen van een woning
 • Oudehorne, Schoterlandseweg 85, vergroten van een bouwvlak en bouwen van een woning (vervanging)

Volgende vergadering

De volgende openbare vergadering is gepland op 4 april 2017. De agenda voor deze vergadering wordt op 3 april 2017 gepubliceerd op deze website.