Welstandscommissie

De vergadering van de Lokale Welstandscommissie Heerenveen is op 28 november in het gemeentehuis en start om 09:15 uur. 
U bent van harte welkom, voor toelichting, toehoren etc. Het is verstandig om vooraf even contact op te nemen met de behandelend ambtenaar voor een afspraak (bepaling van tijdstip voor behandeling) voor uw en/of een plan waarvoor u belangstelling heeft. Dit voorkomt lange wachttijden.

De volgende bouwplannen worden beoordeeld:

 • Akkrum, Lange Miente 36, vergroten en veranderen van een woning
 • Aldeboarn, Prikwei 21, vergroten van een stal
 • De Knipe, Meyerweg 99, veranderen van een woning
 • Heerenveen, Breedpad 11, plaatsen van een serre
 • Heerenveen, De Werf 16, vervangen van de gevelbeplating
 • Heerenveen, Lindenlaan 24, vergroten en veranderen van een woning (kap)
 • Heerenveen, Parallelweg 31, vergroten en veranderen van een woning
 • Jubbega, Oude Groningerweg 6A, bouwen van een ligboxenstal en het veranderen van een een milieu-inrichting
 • Mildam, Schoterlandseweg 24, plaatsen van erfafscheidingen en toegangspoorten
 • Nes, De Seine 12, vergroten en veranderen van een woning
 • Oudeschoot, Schoterlandseweg 8, vergroten en veranderen van een woning
 • Terband, bouwen van een woning met bijgebouw
 • Tjalleberd, De Finne 26, uitbreiden van een woning

Volgende vergadering
De volgende openbare vergadering is gepland op 12 december 2022. De agenda voor deze vergadering wordt op 9 december 2022 gepubliceerd op deze website.