Welstandscommissie

De vergadering van de Lokale Welstandscommissie Heerenveen begint om 9.15 uur, u bent van harte welkom, voor toelichting, toehoren etc. Het is verstandig om vooraf even contact op te nemen met de behandelend ambtenaar voor een afspraak (bepaling van tijdstip voor behandeling) voor uw en/of een plan waarvoor u belangstelling heeft. Dit voorkomt lange wachttijden.

  • Akkrum, De Stripe 15, vergroten van een woning (kap)
  • Aldeboarn, Eastein 1, plaatsen van zonnepanelen op een woning
  • Heerenveen, Domela Nieuwenhuisweg 5 en 7, aanbrengen van reclame-uitingen en plaatsen van 2 vlaggenmasten
  • Heerenveen, Het Meer 253, veranderen van een gevel van een woning
  • Heerenveen, Oude Veenscheiding nabij nummer 2, hoek Ds Kingweg/ Rottermerweg, rotonde Rottumerweg/Kattebos en Haskeruitgang ter hoogte van het kanaal Oude Veenscheiding, plaatsen van 4 (welkomst)borden
  • Nes, De Opstekker 40, plaatsing zonnepanelen op halfrond dak
  • Oudehorne, Oude Singel 1, bouwen van een woning (vervanging)
  • Oudehorne, Schoterlandseweg 131, veranderen van een gevel van een woning

Volgende vergadering

De volgende openbare vergadering is gepland op 1 mei 2018. De agenda voor deze vergadering wordt op 30 april 2018 gepubliceerd op deze website.