Welstandscommissie

De vergadering van de Lokale Welstandscommissie Heerenveen begint om 9.15 uur, u bent van harte welkom, voor toelichting, toehoren etc. Het is verstandig om vooraf even contact op te nemen met de behandelend ambtenaar voor een afspraak (bepaling van tijdstip voor behandeling) voor uw en/of een plan waarvoor u belangstelling heeft. Dit voorkomt lange wachttijden.

 • Akkrum, Leppedyk 55, vergroten van een woning
 • Heerenveen, Dracht 55, veranderen van een winkelpand
 • Heerenveen, Dracht 95 en 99, veranderen van een gevel van een winkel
 • Heerenveen, Omweg nabij 8 en 9 en Leeuwarderstraatweg achter 100 tot en met 134 (even) (ten noordwesten van het klaverblad), aanleggen van een zonnepark (plaatsen van zonnepanelen) en het oprichten van een milieu-inrichting
 • Hoornsterzwaag, Schoterlandseweg 76A, vergroten van een bedrijfspand
 • Mildam, Schoterlandseweg 30, vergroten en veranderen van een woning
 • Oudehorne, Schoterlandseweg 24, veranderen van een woning met schuurgedeelte in een woning met 16 wooneenheden, slopen van een gedeelte van een woning (schuur), plaatsen van dakkapellen, zonnepanelen en een damwand en het onttrekken van grondwater ten behoeve van bouwputbemaling
 • Oudeschoot, Marktweg 46, vergroten en veranderen van een bedrijfspand en woning
 • Oudeschoot, Marktweg 55, vergroten van een kerk
 • Terband, Pastorielaan 13, veranderen van een woning (dakpannen)
 • Tjalleberd, Aengwirderweg naast 333, bouwen van een woning
 • Tjalleberd, Aengwirderweg naast 333, bouwen van een woning

Volgende vergadering

De volgende openbare vergadering is gepland op 9 januari 2018. De agenda voor deze vergadering wordt op 8 januari 2018 gepubliceerd op deze website.