Welstandscommissie

De vergadering van de Lokale Welstandscommissie Heerenveen begint om 14.00 uur, u bent van harte welkom, voor toelichting, toehoren etc. Het is verstandig om vooraf even contact op te nemen met de behandelend ambtenaar voor een afspraak (bepaling van tijdstip voor behandeling) voor uw en/of een plan waarvoor u belangstelling heeft. Dit voorkomt lange wachttijden.

  • Akkrum, De Stripe 29, bouwen van een berging en het plaatsen van een erfafscheiding
  • Heerenveen, Mangaanweg achter nummer 3, aanleggen van een zonnepark (plaatsen van zonnepanelen)
  • Heerenveen, Mercurius 17A, aanbrengen van een reclame-uiting
  • Heerenveen, Piet van der Hemstraat, Tjerk Bottemastraat, Van Goghlaan en Vermeerstraat, bouwen van 52 woningen (vervanging)
  • Hoornsterzwaag, Bij De Leijwei 15, bouwen van een berging/paardenstal
  • Nes, Birstum ten westen van nummers 7 en 9 (tussen het spoor en rijksweg), plaatsen van zonnepanelen
  • Oudehorne, Schoterlandseweg 60A, vergroten en veranderen van een woning

Volgende vergadering

De volgende openbare vergadering is gepland op 2 oktober 2018. De agenda voor deze vergadering wordt op 1 oktober 2018 gepubliceerd op deze website.