Grafbedekking

Overzicht

Het graf waarvan u rechthebbende bent, mag u naar eigen wens bedekken. De grafbedekking moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor een gedenkteken en/of dekplaat hebt u een vergunning nodig. Beplanting op het graf mag alléén na overleg met de begraafplaatsbeheerder.

Voorwaarden grafbedekking en gedenkteken

De grafbedekking en het gedenkteken moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Denk hierbij aan afmetingen, fundering en de duurzaamheid van het materiaal.

Vergunning

Voor het plaatsen van een gedenkteken hebt u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor een dekplaat of een monumentje op een urngraf. Vaak verzorgt de steenhouwer of leverancier de vergunningaanvraag, inclusief een tekening op schaal. U moet wel akkoord geven hiervoor. U kunt eenvoudig met een online formulier de vergunning aanvragen. Hiervoor is DigiD nodig en rekent u direct af via iDEAL. Wilt u persoonlijk een vergunning voor plaatsing van een gedenkteken op en graf aanvragen? Kom dan naar het gemeentehuis.

Kosten

  • €180,00 (volwassene graf)
  • € 90,00 (kindergraf of urnengraf)